Fast elpris - för dig som vill ha full kontroll

På grund av den rådande marknadssituationen kan vi i nuläget inte erbjuda avtal med fast elpris.

Karlskoga Fast passar dig som vill veta exakt vad din el kommer att kosta under en längre tid. En prisgaranti för din elkostnad helt enkelt.

Du binder ditt elpris för en specifik period. Du kan välja mellan ett eller tre år beroende på vilket som passar dig bäst. Priset ligger sedan fast under hela avtalsperioden och påverkas inte av elmarknadens svängningar. Det enda som påverkar din månadskostnad är hur mycket el du förbrukar. 

När du väljer Karlskoga Fast ingår en avtalsgaranti som innebär att om du inte gör ett aktivt val inför avtalstidens slut, så löper avtalet tryggt över till vår förvaltade produkt Karlskoga Klok. Du riskerar alltså inte att stå utan elavtal om du skulle glömma att förnya det.