Prishistorik Karlskoga Rörligt

Priserna fram till och med december 2017 anger öre/kWh inkl. moms, energiskatt och elcertifikat. Från 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandel till elnät.

  Jan  Feb  Mar  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Dec 
2021 46,59                      
 2020 38,12 31,53 25,28 18,17  22,74 38,33 17,59 51,39 50,38 35,44 40,12  
 2019 82,87 71,89  62,04 60,63 54,28 40,27 53,37  57,61 54,11 58,87 64,87 56,74
 2018 48,09 58,62  63,09 56,06 53,42 67,83 79,43 85,01 80,23 69,39 76,92 77,68
 2017 83,62 83,22 80,67 79,32 80,19 76,78 84,54 88,06 91,31 84,88 88,86 88,61
 2016 85,06  68,72  70,81 70,68 72,53 84,53  80,09 82,04 80,57 90,38  97,21 87,06
 2015 80,5   79,6 73,9 73,6 70,2 62,0  54,54 64,49 69,18 72,74  75,36 69,81
 2014 82,3  77,7 73,6 75,1 84,2 81,5 78,7  84,4 86,5 80,7  80,6 81,5
 2013 91,0  86,5 91,6 92,1 84,4 81,7 81,2  88,5 94,3 91,2  86,1 81,6