Elnät

Byggström

Från den 1 januari 2019 erbjuder vi inte längre hyra av byggcentral.

Vi ansvarar dock fortfarande för inkoppling av byggström och montage av elmätare i byggcentralen, precis som tidigare.

För hyra av byggcentral hänvisar vi till lämplig uthyrningsfirma. 

Anmälan om tillfällig anläggning ska göras av en auktoriserad installatör. Detta görs via webbsidan www.foranmalan.nu.