Effekttariffer

Prismodellen effekttariff gör det möjligt för dig och ditt företag att påverka elnätskostnaderna och samtidigt bidra till ett hållbart energisystem.

Varför införs effekttariff?

När samhället ställer om och elektrifierar ökar trycket på hela energisystemet. Den ökade elanvänd­ningen kräver ny elproduktion och utbyggda elnät, men också att vi använder resurserna smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade har Energimarknadsinspektionen beslutat att alla energiföretag ska införa effekttariff senast den 1 januari 2027. Effekttariffer verkar för att sprida ut elanvändningen över dygnet och gör att man kan undvika effekttoppar i elnätet.  

Nu inför vi effekttariff för alla kunder med säkringsstorlek mellan 35-63 A.

Alla kunder som har 16-25 A får en förberedande förändring av taxan. Klicka på den här länken för att läsa mer om hur du påverkas av förändringen.

Alla kunder som har 80 A eller uppåt får en förändrad taxestruktur. Klicka på den här länken och läs mer om hur du får information.

Vad innebär effekttariff?

Effektmodellen gäller för den del av dina elkostnader som rör elnätet. Med effekttariff betalar du mer om du genomför många aktiviteter som kräver el vid samma tidpunkt, eftersom det kräver mer effekt, än om du sprider ut elförbrukningen över dygnet. Det blir tydligare hur stor effekt du faktiskt använt varje månad, och redan på nästa månadsfaktura får du betala för föregående månads elförbrukning. Detta innebär att du enklare får en överblick över verksamheten och kan hitta toppar och dalar i elförbrukningen.

Hur är det nya abonnemanget uppbyggt?

Elnätskostnaden består av flera olika delar.  

Fast nätavgift

Den fasta avgiften baseras på vilken säkringsstorlek ni har. Om du har en anläggning med säkringsstorlek från 35 A eller högre baseras avgiften på effektuttaget.

Rörlig nätavgift

Den rörliga nätavgiften baseras på hur mycket el du använder.

Effektavgift året runt

Effektavgiften är den del av elnätsavgiften som du som kund kan påverka allra mest för att sänka dina elnätskostnader. Effektavgiften bestäms baserat på den timme i månaden som du använder som allra mest el. Genom att sprida ut din elanvändning kan du alltså minska din effektavgift.

Exempel i ett hem:
Du storstädar och använder dammsugare, tvättmaskin och diskmaskin samtidigt som du lagar mat i ugnen. Då använder du väldigt många energiförbrukande maskiner på en och samma gång – och får därmed en väldigt hög effekttopp under denna timme. Om den här timmen blir den timme under månaden som du använder som mest energi blir det här timmen som din effektavgift beräknas på den månaden. Hade du istället fördelat användningen av maskinerna – genom att till exempel dammsuga först, sätta på diskmaskinen sen och dragit igång tvättmaskinen under natten – hade förbrukningen spridits ut över längre tid och du hade därmed inte fått en lika hög effekttopp. 

Effektavgift höglasttid november-mars

Under vardagar klockan 06.00-20.00 på vinterhalvåret (november-mars) tillkommer en fjärde del på elnätskostnaderna. En så kallad höglastavgift som läggs på effektavgiften.
 

Diagram exempel elförbrukning

Hur kan du påverka elkostnaderna?

Med små förändringar kan du göra stor skillnad på fakturan. Här är några tips:

  • Fördela elförbrukningen över dygnet och året. Kan du till exempel köra vissa processer vid andra tider och därmed fördela elförbrukningen jämnare över dygnet? Då kan du påverka kostnaden.

  • Minska elförbrukningen.

  • Se över säkringen och anpassa den efter hur mycket effekt som behövs. Den fasta avgiften baseras på storleken på säkringen. En för stor säkring gör att du får betala mer avgift – helt i onödan. Kontakta en elinstallatör om du behöver hjälp med att se över säkringen.