Fjärrvärme

Självriskeliminering

Föreningen Svensk Fjärrvärme och SINFRA har tillsammans tagit fram en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. 

Länk till försäkringsvillkor och skadeblankett.