Allt för företag

Avfallshämtning

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget på uppdrag av de båda kommunerna.

Skräddarsydda lösningar

Har du specialbehov för företaget eller bostadsrättsföreningen? Tillsammans hittar vi bästa lösningen för er när det gäller avfallshämtning.

Kontakta Markus Sukuvaara på telefon 0586-750 105 eller mail markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se för en diskussion. 

Avfallstaxan gäller från 2019-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, KF §153 2018-11-13.

Länk till avfallstaxa