Avfallshämtning

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget på uppdrag av de båda kommunerna.

Skräddarsydda lösningar

Har du specialbehov för företaget eller bostadsrättsföreningen? Tillsammans hittar vi bästa lösningen för er när det gäller avfallshämtning.

Kontakta Markus Sukuvaara på telefon 0586-750 105 eller mail markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se för en diskussion. 

Prislistan gäller från 2020-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 12 november 2019 (KF § 185) och i kommunfullmäktige i Storfors den 14 november 2019 (KF § 191).

Länk till avfallstaxa 2020