Avfallshämtning

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget på uppdrag av de båda kommunerna.

Skräddarsydda lösningar

Har du specialbehov för företaget eller bostadsrättsföreningen? Tillsammans hittar vi bästa lösningen för er när det gäller avfallshämtning.

Kontakta vår kundservice på telefon 0586-750 100 eller via mail så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen. 

Prislista

Prislistan gäller från 2023-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2022-12-13 (KF §155) och i kommunfullmäktige i Storfors 2022-11-29 (KF §99).

Länk till avfallstaxa 2023 - Karlskoga

Länk till avfallstaxa 2023 - Storfors