Avfallshämtning

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget på uppdrag av de båda kommunerna.

Skräddarsydda lösningar

Har du specialbehov för företaget eller bostadsrättsföreningen? Tillsammans hittar vi bästa lösningen för er när det gäller avfallshämtning.

Kontakta Markus Sukuvaara på telefon 0586-750 105 eller mail markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se för en diskussion. 

Prislistan gäller från 2021-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2020-11-10 (KF § 170) och i kommunfullmäktige i Storfors 2020-11-26 (KF § 89).

Länk till avfallstaxa 2021 - Karlskoga

Länk till avfallstaxa 2021 - Storfors