Biogödsel

Biogödsel är ett organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växtnäringsämnen. Det är en del av det naturliga kretsloppet.

Vårt biogödsel framställs vid biogasanläggningen i Gottebol som är en samrötningsanläggning. Där framställer vi biogas till drivmedel av vallgröda, naturgödsel och organiskt avfall bland annat i form av matavfall. En biprodukt i processen är biogödsel som kan användas till gödselmedel. Det återgår till jorden när lantbrukarna sprider den på åkermarken och kretsloppet är slutet.

Intresserad av biogödsel?

Är du intresserad av att använda ett lokalt biogödsel? Kontakta Thomas Kilsby på telefon 073-662 38 99.

Kravmärkt och kvalitetscertifierad

Vår biogödsel är KRAV-märkt och SPCR120-certifierad. Biogödsel som är certifierad enligt SPCR120 har rätt att bära märket "Certifierad återvinning".

Certifikat KRAV

Produktdatablad

I vårt produktdatablad hittar du alla fakta om ingående råvaror, tillsatsmedel med mera. 

Produktdatablad med analysvärden från september 2022-augusti 2023 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Bilaga - Allmänna råd och anvisningar (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)