Biogödsel

Biogödsel är ett organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växtnäringsämnen. Det är en del av det naturliga kretsloppet.

Biogasanläggningen i Gottebol är en samrötningsanläggning. Där framställer vi biogas till drivmedel av vallgröda, naturgödsel och organiskt avfall bland annat i form av matavfall.

En restprodukt i processen är biogödsel som kan användas till gödselmedel. Det återgår till jorden när lantbrukarna sprider den på åkermarken och kretsloppet är slutet.

Produktdatablad

Produktdatablad september 2019 - augusti 2020