Elavtal för företag

Är ditt företag litet, stort eller mittemellan? Beroende på förbrukning kan vi skräddarsy en lösning.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion. Eller kontakta vår företagssäljare:

Markus Sukuvaara, 0586-750 105, markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se

Här kan du läsa om våra olika avtalsformer:

Karlskoga Klok - ett förvaltat elpris

Ett förvaltat elpris innebär att du överlåter till oss att köpa in el till dig när marknadspriset är lågt. Den mängd el du beräknas behöva i framtiden köps in succesivt i förväg, när priset är lågt, och säkras i en portfölj. Resultatet blir ett mer stabilt pris än ett traditionellt rörligt elpris, och de kraftigaste prissvängningarna kapas. Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Karlskoga Rörligt - ett pris som följer elmarknaden

Vårt avtal med rörligt elpris saknar bindningstid och gäller tills vidare. Ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen NordPool

Se prishistorik för Klok och Rörligt (sidan öppnas i nytt fönster)

Karlskoga Fast

På grund av den rådande marknadssituationen kan vi i nuläget inte erbjuda avtal med fast elpris.