Elavtal för företag

Är ditt företag litet, stort eller mittemellan? Beroende på förbrukning kan vi skräddarsy en lösning.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig för en förutsättningslös diskussion. Eller kontakta vår företagssäljare:

Markus Sukuvaara, 0586-750 105, markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se

Här kan du läsa om våra olika avtalsformer:

Karlskoga Klok - ett förvaltat elpris

Ett förvaltat elpris innebär att du överlåter till oss att köpa in el till dig när marknadspriset är lågt. Den mängd el du beräknas behöva i framtiden köps in succesivt i förväg, när priset är lågt, och säkras i en portfölj. Resultatet blir ett mer stabilt pris än ett traditionellt rörligt elpris, och de kraftigaste prissvängningarna kapas. Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.
Se prishistorik

Karlskoga Rörligt - ett pris som följer elmarknaden

Vårt avtal med rörligt elpris saknar bindningstid och gäller tills vidare. Ditt elpris följer utvecklingen på elbörsen NordPool
Se prishistorik

Karlskoga Fast - ett pris som du binder för en period

Du binder ditt elpris för en specifik period. Priset ligger sedan fast under hela avtalsperioden.
Läs mer här