Elnät

Vi hjälper dig med allt från kabelanvisning och tillfälliga elanslutningar till att ansluta din fastighet till elnätet i Karlskoga. Här har vi samlat nyttig information.

Bygga nytt och bygga om

Steg för steg vid nyanslutning

Här är en guide som består av sex steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. Guiden gäller även för dig som vill utöka en befintlig anläggning, ansluta solceller eller en laddlösning till ett befintligt abonnemang. 

Nyanslutning steg för steg

För- och färdiganmälan

Det första du behöver göra är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören skickar in en föranmälan till oss. 

Läs mer om för- och färdiganmälan 

Tillfällig elanslutning

Behöver du el under en speciell tidsperiod, som under byggprojektet? Via länken kan du läsa mer om hur det går till. 

Läs mer om tillfällig elanslutning - byggström

Kabelanvisning

När du ska gräva behöver du veta var det finns ledningar i marken så att inte varken ledningarna eller du själv skadas. Vi erbjuder gratis ledningsanvisning inom hela vårt distributionsområde. Du behöver beställa anvisning minst tre vardagar innan grävarbetet ska starta. 

Läs mer om kabelanvisning

Priser och avtalsvillkor

Kontakta oss för en offert när det gäller högspänningsabonnemang. 

Övrigt