Allt för företag

Fettavskiljare

Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett, vilket utgör en fara för funktionen i avloppssystemet.

Fettavskiljare ska installeras hos alla företag och verksamheter som sysslar med livsmedelshantering samt restaurang- och caféverksamhet. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har ansvar för att anläggningen fungerar tillfredsställande. Fettavskiljaren kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Detta är fastighetsägarens ansvar.

Läs mer om fettavskiljare här. 

Problem orsakade av fett i avloppsledningarna har ökat på senare år. När vattnet kyls ner i ledningssystemet samlas fettet i ledningarna och bygger beläggningar. På sikt orsakar det stopp och kan leda till skador som exempelvis källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Höga fetthalter i avloppsvattnet kan dessutom skada betongrör och störa reningsprocessen i avloppsreningsverket. Det här är inte bara dåligt för miljön utan innebär också höga kostnader för åtgärder och ersättningar till drabbade fastighetsägare.