Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

De allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme i näringsverksamhet har kompletterats med ett tillägg den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla. 

Information om Karlskoga Energi & Miljös hantering av personuppgifter finns här: Behandling av personuppgifter