Prislista företag

Prislistan gäller från 2021-02-01 fram till nästa prisförändring. 

Fjärrvärme - en hållbar uppvärmningsform

Fjärrvärme är en miljövänlig och prisvärd uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo. Dessutom är det en trygg och bekväm lösning. Prisutvecklingen på fjärrvärme är stabil bland annat tack vare att vi har möjlighet att välja mellan många olika bränslen. Våra priser sätts på affärs­mässiga grunder. Kostnader för bränsle, personal, investeringar, avkastningskrav, och kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är viktiga faktorer.

Flerbostadshus, kontor, skolor, industrier och lokaler

Taxan består av fast avgift, effektavgift och energiavgift. Alla avgifter är angivna exklusive moms.

  Taxa 10 Taxa 50 Taxa 200 Taxa 500
Fr o m T o m Fr o m T o m Fr o m T o m Fr o m T o m
Effektvärde kW 1 100 101 500 501 2000 2001 >
Fast avgift kr/år 2 000 8 000 40 000 200 000
Effektavgift kr/kW/år 392 380 335 320
Energiavgift kr/MWh 544 544 544 544

 

Effektavgiften bestäms av anläggningens effektvärde, som är ett mått på hur stor kapacitet anläggningen kan utnyttja av fjärrvärmesystemet. Effektvärdet beräknas genom att dividera energiförbrukningen med kategoritalet. Kategoritalet är anläggningens utnyttjningstid med fullt effektvärde. Effektvärdet uppdateras varje år baserat på medelvärdet av de två senaste kalenderårens graddagskorrigerade energiförbrukning. Som underlag för graddagskorrigering används SMHI-Energiindex. Vid förändringar större än 10 % av gällande E-värde, justeras E-värdet vid nästkommande halvårsskifte. Vid nyanslutning används värmetekniska beräkningar som grund för effektvärdet.

Kundkategori Kategorital
Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning 2200
Kontor, skolor, industrier och lokaler 1700

Prisexempel

Här följer några beräkningsexempel för olika årsförbrukningar och kundkategorier.

    Taxa 10 Taxa 50
Kategorital h/år 2200 1700 2200 1700
Energiförbrukning MWh/år 100 200 500 1 000
Energiavgift kr/MWh 544 544 544 544
Effektvärde kW 45 118 227 588
Effektavgift kr/kW/år 392 392 380 380
Fast avgift kr/år 2 000 2 000 8 000 8 000
Effektavgift (fast) kr/år 17 640 46 256 86 260 223 440
Energiavgift (rörlig) kr/år 54 440 108 800 272 000 544 000
           
Totalt (exkl moms) kr/år 74 040 157 056 366 260 775 440

 

Ladda ner prislistan (pdf-fil, 368 kb, öppnas ni nytt fönster)