Stadsnät

Tidplaner

Här lägger vi löpande ut information om kommande och pågående byggnationer för Karlskogas stadsnät.

Tidplaner per gata/område

Tidplanen för 2019 uppdateras löpande när datum är satta för respektive områden.

Förtätningar

Förtätningar kommer att ske löpande under året. Information skickas till berörda kunder i god tid innan installation.