Stadsnät

Tidplaner

Här lägger vi löpande ut information om kommande och pågående byggnationer för Karlskogas stadsnät.

Förtätningar

Förtätningar sker löpande under året. Information skickas till berörda kunder i god tid innan installation.

Tidplaner per gata/område

Maskullsvägen 
Kund markerar med flagga på tomt innan grävstart: vecka 18-19
Grävstart: vecka 20
Hembesök för installation: vecka 32-34
Driftstart: vecka 39

Vårdgatan
Kund markerar med flagga på tomt innan grävstart: vecka 21-22
Grävstart: vecka 23
Hembesök för installation: vecka 32-34
Driftstart: vecka 39

Båkgatan
Kund markerar med flagga på tomt innan grävstart: vecka 24-25
Grävstart: vecka 26 (uppehåll för semester v28-31, återupptas vecka 32)
Hembesök för installation: vecka 38-40
Driftstart: vecka 45

Röjarstigen
Kund markerar med flagga på tomt innan grävstart: vecka 27-28
Grävstart: vecka 33
Hembesök för installation: vecka 38-39
Driftstart: vecka 43

Linnebäck
Kund markerar med flagga på tomt innan grävstart: vecka 33-34
Grävstart: vecka 35
Hembesök för installation: vecka 40-41
Driftstart: vecka 43