Allmänna bestämmelser

Här kan du ladda ner dokumentet "Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar" (ABVA) som beskriver vad som gäller vid användandet av det kommunala VA-nätet.

ABVA beskriver vad som gäller vid användande som börjar vid förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns.