Vatten & Avlopp

Nya VA-områden

Här kan du se vilka verksamhetsområden som är under utbyggnad just nu, och vilka som är planerade.

Med verksamhetsområde menas ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp, och hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Framtida verksamhetsområden

Kommunfullmäktige tog i november 2017 beslut om nya verksamhetsområden.
Här är en länk till protokollet.

Vi uppdaterar med ny information när vi kommit vidare i planeringen.

Områden under utbyggnad 
(som ännu inte är verksamhetsområden)

Lonnen