Spola rätt

Spola aldrig ner kemikalier som lösningsmedel, mediciner och bekämpningsmedel i avloppet. Sådana ämnen kan förstöra den mikrobiologiska reningsprocessen och försämra kvaliteten på det renade vattnet. Det samma gäller för snus och cigarettfimpar.

Spola heller inte ner hårtussar, tops, bindor och tamponger, pappersnäsdukar och hushållsapapper eftersom det kan orsaka stopp i ledningssystemet. Bara kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner.