Anmäl inflyttning

Personnummer/Organisationsnummer (12 siffror)
För- och efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Inflyttningsdatum enligt kontrakt (åååå-mm-dd)
Ny gatuadress
Vid flytt till lägenhet ange lägenhetsnummer