Elprisstöd med utbetalning under 2023

Här är en sammanställning av de olika elprisstöden.

Privatpersoner

Elprisstöd 1 - första utbetalningen 2023

Stödet avsåg oktober 2021-september 2022 och betaldes ut av Försäkringskassan under första kvartalet 2023. 

Elprisstöd 2 - andra utbetalningen 2023

Stödet avsåg november-december 2022 och betalades ut av Försäkringskassan under andra kvartalet 2023.

Företag och organisationer

Elprisstöd till företag i elområde 3 och 4 för perioden oktober 2021-september 2022.

Ansökningsperioden är öppen mellan 30 maj-25 september 2023.

Läs mer om elprisstödet till företag och organisationer 2023.

Elprisstöd till elintensiva företag i hela Sverige för perioden oktober-december 2022

Ansökningsperioden stängde den 18 juni 2023.

Läs mer om elprisstödet för elintensiva företag