Elprisstöd - andra utbetalningen 2023

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om elprisstöd för perioden november-december 2022. Det nya stödet omfattar privatpersoner i hela Sverige.

När betalas stödet ut och av vem?

Det är ännu inte klart när eller hur det nya stödet kommer att betalas ut.
 

Hur mycket pengar får jag?

Stödet täcker 80 procent av din elförbrukning under perioden november-december 2022. Du som bor inom Karlskoga Energi & Miljös elnätsområde hör till elområde 3 och här uppgår stödet till 126 öre per förbrukad kWh.
 
Du kan räkna ut stödet så här:
Elförbrukningen i kWh under november 2022-december 2022 x 0,8 x 1,26.
 
Stödet kommer att gå till dig som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.
 

Mer information

 
Du kan läsa mer om elstödet hos Svenska kraftnät (extern länk, öppnas i nytt fönster)
 
Viktigt att känna till

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.