E-faktura till oss

Viktig information till dig som är leverantör till Karlskoga Energi & Miljö AB med dotterbolag.

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare tar vi emot elektroniska fakturor. Observera att det handlar om e-faktura och inte faktura per mejl eller PDF. Det finns enkla metoder och tjänster att tillgå oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer.

Vi ser gärna att ni börjar skicka e-faktura till samtliga av våra företag. Nedan finns en förteckning över de olika företagen och deras GLN-nummer.

Företag

Org nummer

GLN-nummer

Karlskoga Energi & Miljö AB

556507-4126

7365565074129

Karlskoga Elnät AB

556507-4290

7365565074297

Karlskoga Kraftvärmeverk AB

556507-4308

7365565074303

VA-bolaget i Karlskoga AB

556507-4456

7365565074457

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

556991-1356

7365569911352

Karlskoga Stadsnät AB

556562-0340

7365565620340

Biogasbolaget i Mellansverige AB

556819-1141

7365568191144

Karlskoga Vattenkraft AB

556828-0381

7365568280381


På samtliga fakturor ska en sjusiffrig referenskod anges. Ni får den av beställaren. 

Hur går man tillväga?

Om ni har en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör. I annat fall, gå in på www.inexchange.se/e-faktura för att få reda på hur ni enklast kan skicka e-fakturor till oss, till exempel genom att direkt på webben registrera fakturor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss per mail: ekonomi@karlskogaenergi.se eller telefon 0586-750 100.