Agenda 2030

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer om att jobba för att uppnå ett hållbart samhälle.

Majoriteten av världens länder och ledare har gemensamt antagit Agenda 2030 och de 17 globala målen. De har förbundit sig att innan 2030 uppnå fyra mycket viktiga saker:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de överenskomna globala målen för hållbar utveckling finns det en möjlighet att uppnå detta. Vi på Karlskoga Energi & Miljö kan med vår verksamhet hjälpa samhället att driva på mot målen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 och 15 som är markerade i bilden.

De globala målen i agenda 2030

 Se en större bild och läs mer om Agenda 2030 och de globala målen på https://www.globalamalen.se/