Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

För verksamhetsåret 2018 har vi tagit ett stort steg och gjort vår första hållbarhetsrapportering.

Första steget på vår hållbarhetsresa har varit att öka kunskapen om vårt eget interna hållbarhetsarbete, att sätta siffror på vår egen verksamhet i linje med GRI-standarden och på så sätt få en tydligare bild av hur långt vi själva nått, var vi brister och var vi behöver utvecklas. 

Läs och ladda ner 

Här kan du läsa och ladda ner vår hållbarhetsredovisning. 

Arbetar enligt GRI

GRI står för Global Reporting Initiative. Att arbeta enligt GRI ger oss ett bra verktyg att kunnat jobba mer systematiskt med hållbarhet, att definiera vilka hållbarhetsfrågor som är strategiskt viktiga för oss och våra intressenter och vad som är intressant att rapportera om externt. Att använda GRI-systematiken ger oss också större möjligheter att jämföra vårt hållbarhetsarbete med liknande företag som även de hållbarhetsredovisar på samma sätt.

GRI är en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven enligt Brundtlandrapporten och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. GRI har tagit fram riktlinjer för hur organisationer kan redovisa hållbarhetsarbete på ett transparent, jämförbart och strukturerat sätt. Du kan läsa mer om GRI här.