Arbeta hos oss

Ledarskap och medarbetarskap

Vi strävar efter att bli regionens bästa arbetsgivare där alla bidrar med sin unika kompetens för att utveckla en hållbar verksamhet.

Ledarskap

Hos oss är en ledare en förebild som uppmuntrar till utveckling, både hos gruppen och den enskilde medarbetaren. Ledaren strävar efter en hållbar och engagerande arbetsmiljö. En kultur som genomsyras av öppenhet, delaktighet, tydlighet och samarbete får saker att hända. Resultatet är glädje, kreativitet och effektiva leveranser.

Medarbetarskap

Som medarbetare bidrar du till att den egna verksamheten och företagets mål uppfylls. Ditt ansvar innebär att ta ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda på ett effektivt sätt och att du aktivt söker information och dela med sig av dina egna kunskaper och erfarenheter till andra.

Vi vill att du känner glädje och engagemang när du går till jobbet och att det är en bra balans mellan arbets- och privatliv.

Vår organisation

Den 1 februari 2018 lanserade vi en helt ny organisation som också fick sitt startskott mot vad vi kallar organisation 2020. Den nya organisationen ger oss ett nytt sätt att se på vårt företag genom att vi leds och samlas i en organisation, vilket skapar en större vi-känsla, mer arbetsglädje och större karriärmöjligheter. Genom att ha färre chefsled och förändra organisationen till övergripande funktioner som vi ser är sättet att möte framtiden som ett företag som möter kunders krav och som en arbetsgivare som attraherar rätt kompetens. De övergripande funktionerna är Produktion som innehåller all distribution och underhållning av våra olika verksamheter, Digitalisering och ITHållbarhet och UtvecklingEkonomi och Administration, Affär och Kommunikation samt HR.

I den nya organisationen får medarbetarna chans att utvecklas på bredden eller på djupet beroende på roll och vilja i kombination med kompetens hos medarbetarna. Vi tror lösningar på problem och utmaningar hör hemma där de uppstår.