Våra verksamheter

Medarbetare på elnät
Elnät, belysning och elavtal

Vi ansvarar för drygt 170 mil elledningar och 9000 ljuspunkter i form av gatubelysning. Vi erbjuder även lokala elavtal med 100 procent förnybar el. Läs mer

Vattenledningar
Rent vatten

Vi sköter dricksvattenförsörjning och avloppsrening i Karlskoga. Från vattenverket på Gälleråsen distribueras vatten, som efter användning tas omhand på reningsverket i Aggerud. Läs mer

Avfallshantering
Avfallshantering och återvinning

Vi samlar in alla sorters avfall och ser till att det tas om hand på bästa sätt så att kretsloppet kan fortsätta. Läs mer

Vattenkraftverk
Elproduktion med vattenkraft

Vi producerar förnybar el från 24 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven. Områdets resurser tas tillvara. Läs mer

Biogasanläggningen
Biogas

Vi är en av delägarna till Biogasbolaget i Mellansverige AB. Vid produktionsanläggningen framställs biogas och biogödsel, och vid de två tankstationerna kan man tanka fossilfritt. Läs mer

Kraftvärmeverket på Björkborn
Fjärrvärme och ånga

Vid kraftvärmeverket i Björkborn produceras värme, ånga och el. Här tas energi tillvara som annars skulle gått till spillo, och distribueras sedan i ett 11 mil långt fjärrvärmenät. Läs mer

Nod
Fiber via stadsnätet

I vårt öppna stadsnät väljer kunderna själva vilka tjänster de vill köpa och av vem. Läs mer