Forskning & Utveckling

Vi deltar i projekt tillsammans med andra branschaktörer och lärosäten för att bidra till utvecklingen inom energibranschen.

Nästa generations elhandel

Tillsammans med handelshögskolan på Örebro Universitet, Linde Energi AB, Kumbro Utveckling AB och Jämtkraft AB deltar vi i ett forskningsprojekt om framtidens elhandel.  Energimarknaden förändras i snabb takt och syftet med samverkansprojektet är att förstå de nya förutsättningarna och hitta affärsmodeller för framtiden.

Producerande konsumenter - prosumenter

Som en följd av ovanstående projekt samverkar samma vi med samma företag och Örebro Universitet i ytterligare ett projekt om så kallade prosumenter. Prosumenter står för producerande konsumenter och i det här fallet handlar det om hushåll som, helt eller delvis, är självförsörjande på el genom att exempelvis ha egna solcellspaneler. Syftet med projektet är att förstå hur våra elbolag kan skapa skräddarsydda tjänster för dem på en marknad i snabb förändring. 

Nationella biogasstrategin

Biogasbolaget har varit en del i det nationella samverkansprojektet "Projekt nationell biogasstrategi" sedan starten 2014. Syftet med projektet har bland annat varit att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs, och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden. Läs mer om projektet. 

Västra Bergslagens Industriförening 

Vi är med i VBIF som består av Karlskogas största industiföretag. Med gemensamma krafter engagerar vi oss i frågor  kring kompetensförsörjning och rekryteringsarbete. Föreningen vill öka intresset hos högstadieungdomar att välja tekniska utbildningar. VBIF marknadsför sig också mot Örebro Universitet.

Andra frågor som engagerar VBIF är digitalisering och processutveckling.

Driftteknikerutbildningen i Örebro

Vi är representerade i ledningsgruppen för YH-utbildningen som ger yrkeskompetens inom kraft- energi- och processindustrin.