Forskning & Utveckling

Vi deltar i projekt tillsammans med andra branschaktörer och lärosäten för att bidra till utvecklingen inom energibranschen.

Västra Bergslagens Industriförening 

Vi är med i VBIF som består av Karlskogas största industiföretag. Med gemensamma krafter engagerar vi oss i frågor  kring kompetensförsörjning och rekryteringsarbete. Föreningen vill öka intresset hos högstadieungdomar att välja tekniska utbildningar. VBIF marknadsför sig också mot Örebro Universitet.

Andra frågor som engagerar VBIF är digitalisering och processutveckling.

Driftteknikerutbildningen i Örebro

Vi är representerade i ledningsgruppen för YH-utbildningen som ger yrkeskompetens inom kraft- energi- och processindustrin.