Vad är skillnaden mellan återvinning och återbruk?

Nyligen har vi firat återvinningens och återbrukets dag. Den uppmärksammades runt om i Sverige för att belysa miljövinsterna som båda ger.

Återvinning

Återvinning är när en produkt tas omhand och råmaterialet kan användas igen till en ny produkt. Exempelvis när vi sorterar mjölkpaket, tidningar och PET-flaskor.

Återvinning har den positiva effekten att det minskar mängden avfall. En nackdel däremot är att det är energikrävande med transporter, bearbetning och återmontering.

Återbruk

Återbruk är när en produkt kan fortsätta användas som den är, utan behandling. Exempelvis när en begagnad soffa, jacka eller skottkärra får en ny ägare.

Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt än återvinning eftersom det inte behövs någon tillverkningsprocess.

Båda är viktiga

Både återvinning och återbruk ger stora miljövinster jämfört med att allt ska produceras helt nytt.

Vi alla behöver förändra vårt sätt att konsumera och inte minst minimera vårt avfall. Bland annat genom att ta hand om det vi redan äger, återanvända mer och sluta köpa nytt.

Tillsammans kan vi göra skillnad!