Översvämningar vid skyfall

Som fastighetsägare kan du minska risken för översvämningar och eventuella skador genom att göra vissa åtgärder. Om du ändå drabbas följer du råden nedan.

Här har vi samlat några värdefulla råd om översvämningar. Mer information om hur du kan förbereda dig för och agera vid översvämning finns på krisinformation.se (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Förebyggande åtgärder innan det händer

 • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar på din tomt från löv, is och snö.

 • Kontrollera att takavvattningen är rätt kopplad, det vill säga att stuprör  inte är kopplade mot avloppsedningarna. Det bästa är att leda ut vattnet på gräsmattan. 

 • Kontrollera gatubrunnar ute i gatan, om de är igensatta kontakta Karlskoga kommun på telefon 0586-610 00.

 • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren.

 • Kontrollera att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

 • Köp hem en enkel dräneringspump så att du kan pumpa ut vatten om du skulle drabbas av översvämning.

Om du är drabbad av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.

 • Kontakta räddningstjänsten för att få hjälp med länspumpning.

 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

 • Ring försäkringsbolaget.

 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

 • Anmäl översvämningen till oss på blanketten nedan.

 • Eventuella ersättningskrav på oss måste meddelas skriftligt.

Anmälan om översvämning

Om du har blivit drabbad av en översvämning som har medfört vattenskador och vill göra anspråk på ekonomisk ersättning så behöver du lämna in en skriftlig anmälan till oss.

Denna anmälan gör du genom att fylla i en blankett till oss. Du väljer själv om du vill fylla i blanketten elektroniskt (mailas till oss) eller om du vill skriva ut den och fylla i för hand.

Länk till elektronisk blankett: "Anmälan om översvämning"

Länk till blankett för utskrift: "Anmälan om översvämning"