Om sponsring

Varje år sponsrar vi ett antal lokala föreningar och organisationer, och det är vi stolta över!

Ansökningsperioden för sponring 2022 är avslutad. Under hösten 2022 öppnar vi för ansökningar till 2023. 

 

Under 2021 sponsrar vi bland annat:

 

Logotyp för Karlskoga Naturskyddsförening

Naturskyddsförening i Karlskoga har en bred verksamhet för att värna om miljön, bland annat genom sin barn- och ungdomsverksamhet ”Natursnokarna”. Föreningen vill öka kunskapen om allemansrätten och anordnar studiecirklar, föreläsningar och vandringar. De vill främja den biologiska mångfalden och gynnar pollinatörer med ett ängsslåtterprojekt och Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen vid Björkborn. Andra projekt de medverkar i är fågelinventeringen vid Fisksjön och integrationsprojektet Språka mellan tallarna.

 

Logotyp för Boule Förening Näset

Boule Förening Näset är en nystartad förening som har tagit över den verksamhet som Korpen i Karlskoga tidigare bedrivit. På sommarhalvåret spelas boule på sex banor vid Näset och på vintern håller inomhusträningen till i Skrantahuset.

 

Logotyp för BK Nobel

BK Nobel är en bowlingklubb med aktiva spelare i åldrarna 7-76 år. Föreningen har funnits sedan 1970-talet och spelarna är på olika nivåer, från nybörjare till elit. Här ges alla möjlighet att spela. Klubben har tre lag i seriespel i allsvenskan, division 1 och division 3.