Så här hanterar du invasiva växter

Jätteloka, lupiner, jättebalsamin med flera. Det är viktigt att hantera invasiva växter på rätt sätt så att de inte sprider sig. Släng aldrig i naturen, komposten eller i trädgårdsavfallskärlet.

Invasiva växter har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över.

Gör så här när du ska slänga växterna

Invasiva växter ska läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Mosserud. Här pratar du med oss så visar vi dig rätt. Vi ser sedan till att säckarna bränns.

De här växterna får INTE kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.

Tänk på att försluta säckarna väl innan du transporterar dem. Annars riskerar växtdelar att ramla av, etablera sig på nya ställen och sprida sig.

Fyra vanliga arter i Karlskoga

I Karlskoga är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner.

Läs mer på Karlskoga kommuns hemsida om hur du hanterar var och en av dessa (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Invasiva växter i Örebro län

Läs mer på Länsstyrelsen i Örebro läns hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster).