Så här hanterar du invasiva växter

Det är viktigt att hantera invasiva växter på rätt sätt så att de inte sprider sig. Släng aldrig i naturen, komposten eller i trädgårdsavfallskärlet.

Invasiva växter ska läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Mosserud. Här pratar du med personalen som visar dig rätt. Vi ser sedan till att säckarna bränns. De här växterna får INTE kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.

Om invasiva växter

Det finns flera växtarter som är klassade som invasiva arter enligt EU:s bestämmelser. I Örebro län finns bland annat jätteloka, skunkkalla, jättebalsamin, blomsterlupin och parkslide. Läs mer på Länsstyrelsen i Örebro läns hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Begreppet invasiv innebär att växterna har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över.