Min energianvändning

Här har vi samlat information som är kopplad till din fjärrvärmeförbrukning - allt på samma sida.

Jämför energianvändning

Du kan se din faktiska energiförbrukning månad för månad på Mina sidor eller i vår app. Där kan du också jämföra din förbrukning med föregående år.

Gå till Mina sidor
Läs mer om appen och ladda ner den här

Priser 

Fjärrvärmepriset består av en fast del och en rörlig del, 25 procent moms ingår i de angivna priserna för privatkunder. Prisutvecklingen är stabil hos oss och du kan jämföra med de senaste årens prislistor som finns i ett arkiv på sidan med prisinformation.

Se hela prislistan här

Graddagar

Graddagarna anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Det används för att jämföra en avläst värmeförbrukning med den förbrukning som skulle ha blivit under förutsättning att temperaturen varit normal för perioden.

Läs mer om graddagar här

Vi vill att du ska var nöjd som kund hos oss

Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du ångrar ett avtal eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar.

Läs mer om konsumenträtt

Råd om energieffektivisering

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig råd och tips när det gäller åtgärder för energieffektivisering. 

Länk till energi- och klimatrådgivare (länk till extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Bränslemix

År 2021 bestod bränslemixen i kraftvärmeverket av 88 procent förnyelsebar och återvunnen energi och huvuddelen består av avfallsbaserade bränslen.

Läs mer om vår bränslemix här

Växthusgasutsläpp

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att man förbrukar energi och råvaror samt använder sig av transporter. Trots detta visar vår klimatrapport att Karlskoga Energi & Miljös bidrag till klimatpåverkan är negativ - vilket är positivt. Det betyder att utsläppen blir lägre med vår verksamhet än utan den. 

För varje kg CO2e som Karlskoga Energi & Miljös verksamhet gav upphov till under 2021 så bidrog företaget samtidigt till att utsläpp av 2,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här 
Se Miljörapport, kvalitetsnyckel 2021 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Jämförelse med genomsnittlig användare

Varje år gör den oberoende organisationen Nils Holgersson en jämförelse genom att en typfastighet flyttas runt till olika kommuner i Sverige. På så sätt får man fram prisbilden för olika nyttigheter som ett genomsnittligt hushåll använder. Fjärrvärme är en av nyttigheterna som jämförs i rapporten.

Läs Nils Holgersson-rapporten om fjärrvärme här (länk till extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Energimyndigheten har en sida med statistik som gäller för  flerbostadshus och lokaler där du kan se jämförelser. Här finns även småhus med som en kategori som ett komplement till Nils Holgersson-rapporten. 

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler (länk till extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kontaktinformation

Fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverket i Björkborn av dotterbolaget Karlskoga Kraftvärmeverk AB, orgnr 556507-4308.

Moderbolag är Karlskoga Energi & Miljö, orgnr 556507-4126.

Har du några frågor hittar du våra kontaktuppgifter här