Med fiber är du redo för framtidens internettjänster

Att ansluta sin bostad med fiber är nu för tiden lika naturligt som att dra in el och vatten. Fördelen med en stadsnätsanslutning är att du inte är bunden till en viss tjänsteleverantör.

Varför fiber?

Den som investerar i en fiberlösning är väl förberedd inför framtidens internettjänster. Du får de bästa förutsättningarna för alla tjänster som transporteras över fibernätet, till exempel TV, telefoni, larm, film, musik med flera. Hastigheten är så gott som obegränsad.

Det finns en tydlig efterfrågan och därmed också ett värde i att investera i en anslutning till bostaden.

Eftersom stadsnätet är öppet kan du välja fritt bland olika tjänsteleverantörer när du beställer tjänster.

Så funkar det

Fiber är ett tunt böjbart glasrör som används för överföring av ljus, istället för elektriska signaler som finns i koppar. Fibern är avståndsoberoende och kan snabbt sända och ta emot mycket stora datamängder - datatrafiken går lika snabbt åt båda hållen. Det går idag inte att se några begränsningar med fiberkapaciteten. Hastigheten är alltid samma oavsett hur många som använder det.