Driftinformation

Planerade

Planerat servicefönster Internetkapacitet företag

Med anledning av kapacitetshöjande åtgärder i Karlskogas stadsnät sker ett driftavbrott den 15 februari. Detta påverkar internettjänster för företag och medför begränsad/ingen tillgänglighet under tiden för avbrottet.

När 2023-02-15 klockan 00:00-01:00

Avslutade

Driftstörning Fel åtgärdat Driftstörning Jourtelefon Jourtelefon fungerar igen. Kundtjänst stängt onsdagen den 18 januari

Onsdagen den 18 januari håller kundtjänst stängt hela dagen för att hantera ärenden som väntar på svar. På grund av att många kontaktar oss om sina elavtal har vi extra högt tryck sedan en tid tillbaka.

Via självserviceportalen och i appen kan du själv hantera många ärenden. 

Vid felanmälan ring 0586-750 200.

Missfärgat vatten i Äspenäsområdet *********Uppdatering 2023-01-19********* *Ledningarna är nu färdigspolade och vattnet som flödar i huvudledningen är nu utan missfärgningar. Det kan i vissa fall finnas missfärgat vatten i servisledningen in till husen om man inte haft vattenflöde igång, men det försvinner om man spolar ur genom att öppna sina kranar en stund. Färskvattentanken som varit utställd kommer tas bort under dagen.* ***Uppdatering 2023-01-18*** Det är fortsatt problem med missfärgat vatten i Äspenäs. Problemet är lokaliserat att komma från Degerfors-sidan av ledningen, så spolning av ledningen fortsätter nu både i Degerfors och i Karlskoga. Man får gärna öppna sina kranar och låta vattnet flöda någon stund, missfärgningarna ska successivt försvinna, men det kan ta lite tid. Tank med färskvatten finns fortsatt utplacerad vid vår tryckstegringsstation. I området kring Äpenäs kan det just nu vara en del missfärgningar i vattnet. Upplever man detta är det bra att låta vattnet flöda i kranarna en stund, vi spolar även ledningarna i området och missfärgningarna bör försvinna inom kort. Vi har en vattentank med färskvatten uppställd nedanför Sjöhagsvägen 17, vid vår tryckstegringsstation där man kan hämta färskvatten vid behov. Driftstörning Jourtelefon Elnät. Just nu är det problem att ta sig fram på Elnäts jourtelefon. Ring istället på 076 819 56 66. Sophämtning försenad på grund av halka

Det är fortsatt halt väglag, framför allt på landsbygden. Du som bor på Karlskogas landsbygd och i Storfors kan få sopkärlen tömda en eller ett par dagar senare än vanligt.

Elförbrukningen visas inte i appen

Just nu har vi tekniska problem som gör att du inte kan se din elförbrukning i appen. Vi arbetar för att lösa detta så snart som möjligt. 

Sophämtning försenad på grund av halt väglag

Du som bor på Karlskogas landsbygd och i Storfors kan få sopkärlen tömda en eller ett par dagar senare än vanligt denna vecka.

AKUT AVBROTT Reparation av trasiga ledningar. Berörda områden Sävviken, Dalbäcksbron, Fridhem Sindret, Bilas, Brevikstorp Missfärgat vatten På grund av ett underhållsarbete på en huvudvattenledning kan det förekomma missfärgat vatten på vissa platser runt om i Karlskoga och det kan även ha varit lite dåligt tryck i ledningarna. Arbetet är slutfört, men missfärgningar i vattnet kan förekomma ytterligare en tid. Spola vatten i kranarna en stund så ska missfärgningarna försvinna inom kort. Pantautomaten stängd för service 9/12 kl 13-15

På grund av det kalla vädret är det svårt att genomföra rengöring av maskinen och därför måste servicetiden flyttas. Ny tid är fredagen den 9 december klockan 13-15. Under tiden arbetet pågår går det inte att panta. 

***************

Torsdagen den 8 december är pantautomaten på Mosserud stängd för rengöring och service klockan 08:00 - 10:00. Under tiden detta pågår går det inte att panta. 

Vattenläcka på Bregårdsgatan På grund av en vattenläcka i Bregårdsgatan kan vissa fastigheter bli utan vatten under dagen medan reparationsarbete pågår. Det finns risk för missfärgat vatten i området, om man upplever detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Inkoppling av ny ledning kan påverka vattnet

Vi håller på med inkopplingsarbete av den nya vattenledningen vid Haren. I samband med det behöver vi stänga av en ledning vilket kan medföra missfärgat vatten och eventuellt även lägre vattentryck. Områden som berörs är i första hand Löten och Karlberg men hela stan kan komma att påverkas. Ledningen kommer att vara avstängd i cirka tio dagar medan arbetet pågår. Eventuellt missfärgat vatten förekommer främst i samband med stängning och öppning då vattenflödet ändrar riktning i ledningarna. Om du drabbas av detta, låt vattnet rinna i kranen en stund så försvinner missfärgningen.