Driftinformation

Pågående

Planerat driftavbrott Mina sidor och appen

Från fredagen den 15 oktober kl 12.00 till och med måndagen den 18 oktober sker ett planerat driftstopp i vårt affärssystem för byte av programvara.

Det innebär att du under den tiden inte kan logga in på Mina sidor eller utföra ärenden via appen. Du kommer till exempel inte kunna titta på dina fakturor eller lägga in mätarvärden.

Syftet med bytet av affärssystem är höja kvaliteten på vår service. Vi hoppas att avbrottet inte ska ställa till några problem för dig.

 

Kundtjänst stängt från 15 oktober kl 12.00 till 19 oktober kl 09.00

Från fredagen den 15 oktober kl 12.00 till och med måndagen den 18 oktober håller kundtjänst stängt för en uppgradering av vårt affärssystem. Du är välkommen att kontakta oss tisdagen den 19 oktober igen. 

Det innebär att du inte kan ringa oss under denna tid och ärenden som skickas in digitalt har något längre handläggningstid. 

Under samma tid kan du heller inte logga in på Mina sidor eller utföra ärenden via appen. Du kommer till exempel inte kunna titta på dina fakturor eller lägga in mätarvärden.

Du som skulle få sms-påminnelse söndag eller måndag om sophämtning kommer inte att få det denna gång.  

Syftet med bytet av affärssystem är att höja kvaliteten på vår service. Vi hoppas att avbrottet inte ska ställa till några problem för dig. 

 

Inga sms-påminnelser om sophämtning

På grund av uppgraderingen av vårt affärssystem kommer du som normalt får sms-påminnelse söndag eller måndag om sophämtning inte att få det denna gång.

Röjning av ledningsgator

Med start den 11 augusti påbörjar vi röjningsarbete på Bjurtjärnslinjen. 

Arbetet inleds i Linnebäck och följer därefter preliminärt planen nedan:

Linnebäck – Åsbergsviken – Dalåsen – Kväggen – Kojnäset – Käxsundet – Frövetterstorp – S:a Ullvettern – Färnbotten.

Röjningen utförs av entreprenör och beräknas pågå i cirka tre månader. Har du några frågor om arbetet kontakta vår besiktningstekniker Jonas Berg, tel 076-819 56 66.

Avslutade

Driftstörning Vi kommer utföra arbeten på fjärrvärmeledningen i Norråsvägen onsdagen den 13/10. Detta innebär att det kommer vara avbrott i leveransen av värme och varmvatten mellan klockan 8,00-12,00. Driftavbrott på stadsnätet

Alla kunder är åter igång och ärendet stängs 2021-10-14 kl 15:45.

***********

Reparationsarbetet pågår nu för fullt. Ett tiotal kunder är klara och tjänsterna hoppar igång kund för kund allteftersom fibertrådarna svetsas ihop. Enligt nuvarande beräkningar kommer alla att vara igång igen under fredagen. Sker några förändringar återkommer vi med information kring detta. 

***********

Undersökning av skadans omfattning på fiberkabeln pågår för fullt. Nästa steg är att svetsa ihop fibertrådarna vilket är ett tidskrävande arbete. Vi arbetar med att få tag i fler tekniker för att kunna minimera tidsåtgången. Allt eftersom fibertrådarna svetsas klart hoppar tjänsterna igång kund för kund. Svetsningen kommer ske i den ordning som kommer naturligt för arbetets gång. Vi återkommer så fort vi vet mer om tidsramen för reparatationsarbetet. 

************ 

Felet på stadsnätet orsakades av en omfattande avgrävning av en fiberkabel. Det är tyvärr ett fel som tar lång tid att åtgärda men arbetet är påbörjat. Vi återkommer med mer information under morgondagen. 

************ 

Vi har en driftstörning i stadsnätet. Påverkade områden är Östervik, Labbsand, Finnebäck och Nedre Aggerud. 

Felsökning pågår.

Driftstörning Ödmansvägen, maskinvägen, produktionsverktyg Alla abonnenter har strömmen tillbaka. Driftstörning Mina sidor och appen

Just nu är det problem att logga in på Mina sidor och i appen. Felsökning pågår.

Underhållsarbete Stamparebacken

Under dagen kan det förekomma driftstörningar på fjärrvärmenätet i området vid Stamparebacken på grund av underhållsarbete.

Arbetet kommer att vara klart under eftermiddagen.

Planerat avbrott Knektåsvägen och Dragonvägen

På grund av en fjärrvärmereparation så kommer vi behöva stänga av värme och varmvatten på vissa anläggningar. Detta gäller på Knektåsvägen och Dragonvägen tisdagen den 21 september mellan klockan 08.00-15.00.

Eventuella pumpar behöver inte stängas av.

Driftstörning Landsbygden Felsökning Södra linjen pågår. Bratta. Driftstörning Täppan Felsökning pågår Driftstörning Täppan Fel i nätstation - reparation pågår. Grävarbete för fiber till Granbergsdal

Med start vecka 36 och cirka fyra veckor framåt gräver vi längs Noravägen från Bäck till Lerängen och sedan vidare mot Granbergsdal. 

Trafiken kommer att regleras med sänkta hastigheter under denna period. När vi gräver nära vägen stängs ett körfält i taget av. Trafiken regleras då med trafikljus.

Driftstörning Felsökning Bjurtjärnslinjen pågår Driftstörning Felsökning Bregårdsskogen är fortfarande spänningslös Driftstörning Stenbäcken, Lämås