Driftinformation

Avslutade

Driftstörning På grund av en vattenläcka i Moränvägen kommer vi att stänga av vattnet under tiden reparationsarbetet pågår. Efter arbetet kan det vara missfärgat vatten i området. Upplever man detta är det bra att låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning *********VIKTIG INFORMATION******** Nedan driftstörning som skulle vara idag 11/2 flyttas till FREDAG 12/2, samma tid gäller. På grund av ledningsarbeten i Sahlefeltsgatan 21 kommer vi att stänga av vattnet torsdag 11/2 ca klockan 9:45. Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid om du behöver till matlagning, kaffekok, toalettbesök eller liknande. Berörda fastighetsägare informeras via lapp i brevlådan. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten, låt då vattnet flöda i kranarna så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning På grund av ledningsarbeten i Knektåsvägen 11 kommer vi att stänga av vattnet torsdag 11/2 ca klockan 9:45. Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid om du behöver till matlagning, kaffekok, toalettbesök eller liknande. Berörda fastighetsägare informeras via lapp i brevlådan. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning På grund av en vattenläcka i Hossmanvägen kommer vi att stänga av vattnet idag torsdag 11/2 ca klockan 9:30. Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid om du behöver till matlagning, kaffekok, toalettbesök eller liknande. En tank med dricksvatten kommer att ställas ut vid Ekehjelmsvägen 6 A-B. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Planerat driftavbrott, Brickegården IPTV & Internet Planerat driftavbrott, Brickegården 2021-02-11 05:00-06:00 Pga kapacitetshöjande åtgärder sker driftavbrott/störningar i området Brickegården. Påverkade tjänster: IPTV samt Internet för privatkunder. Driftstörning På grund av sprinklertester hos Bharat Forge under eftermiddagen måndag 8/2, så finns risk för missfärgat vatten i Kilsta-området. Låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning På grund av en vattenläcka på Maskinvägen så kommer vi att stänga av vattnet i området. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning Onsdag den 3/2 kommer vi att utföra ett arbete på en tryckstegringsstation, vilket kommer drabba boende i området Villingsberg. Arbetet utförs från kl 22,00 och beräknas pågå fram till klockan 00,00. Under den tiden kommer det vara dåligt tryck eller inget tryck alls i ledningarna, så tappa upp vatten i förväg till det som kan behövas. Berörda fastighetsägare har meddelats via brev. Tank med dricksvatten kommer finnas utställd vid Miljöstationen vid infarten till Villingsbergs skjutfält. Om man upplever missfärgat vatten i området efter arbetet, låt vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning På grund av en akut läcka har vi varit tvungna att stänga av vattnet för en del av Per Lagerhjelmsgatan. Vi jobbar för att åtgärda detta så snart det går. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området. Om så är fallet, låt vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning På grund av en vattenläcka kommer vi att stänga av vattnet i Kilsta by ikväll den 27/1 ca klockan 21.00. Se till att tappa upp vatten innan dess så ni har till det nödvändigaste. Berörda fastigheter meddelas via lapp i brevlådan. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning avslutad Felsökning avslutad Bjurtjärnstorp Bjurtjärnsgård Bjurtjärns kyrka Driftstörning Felsökning Bjurtjärnstorp ,Bjurtjärnsgård, Bjurtjärnskyrka Driftstörning På grund av en läcka så kommer vi att stänga av vattnet i området runt Grundläggarvägen. Vattnet stängs klockan 19,00 ca. Det kommer att finnas en tank med dricksvatten utställd vid Grundläggarvägen 6 om man behöver hämta vatten. Efter arbetet kan det vara missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning Västra Linjen Rosensjö - Lunedet - Kyrksten - Dalbäcken - Sävviken Felsökning pågår Elen tillbaka på landsbygden Elen är nu tillbaka på landsbygden Driftstörning Landsbygden Avbrott. Forsnästorp, Rådehult, Karlsdal. Linnebäck, Mörkviken, Dalåsen, Kexsundet, Smedstorp, Stensnäs, Ullvetterstorp, Frövetterstorp, Lövnäset, Kväggen. Driftstörning Felsökning Driftstörning Hangarvägen och Maskinvägen. Driftstörning Hangarvägen & Maskinvägen Driftstörning Östra Linjen Felsökning pågår. Mörtbäcken -Granbergsdal -Lersjön - Skråmmen - Karåsen- Öfalla - Karlsdal. Driftstörning På grund av en vattenläcka på Maskinvägen kommer vi inom kort att stänga av vattnet i området, berörda fastigheter av informerade. Efter arbetet är klart kan det förekomma missfärgat vatten i området, om så är fallet, låt vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning Allkvettern - Björkhöjden - Dalbäcken Felsökning pågår Driftstörning Felsökning Källmo Kedjeåsen Stockforsen Gälleråsen Immen Alkvettern Felsökning avslutad alla har strömmen åter Driftstörning Kyrksten dalbäcken Felsökning pågår Alla har strömmen åter. Driftstörning Felsökning Nu ska alla fått tillbaka elen på Östra linjen Granbergsdal Karlsdal Lersjön Bäck Driftstörning Felsökning Ullvettern Fernbotten Alla kunder har elen tillbaka. Driftstörning Felsökning just nu är Karlsdal Granbergsdal Lersjön och mot Bäck strömlöst Driftstörning På grund av en vattenläcka kommer vattnet att vara avstängt för en del boende på Selkroksvägen. Avstängningen är mellan klockan 9,30-14,00. Efter vattnet släpps på igen så kan man behöva låta vattnet flöda i kranarna en stund om det finns missfärgningar på vattnet.