Driftinformation

Planerade

Grävarbete för fjärrvärme påverkar trafiken i Degerfors

Med start vecka 24 och elva månader framåt genomförs grävarbete mellan Degerfors och Karlskoga i samband med sammankoppling av fjärrvärmeledningar mellan de båda kommunerna.

Uppstart sker i Degerfors, från Storgatan till Gamla Björneborgsvägen. Där kommer det att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar under en tid. 

Kartbild över grävning etapp 1

Planerat driftavbrott Internettjänster företag Med anledning av kapacitetshöjande åtgärder i Karlskoga Stadsnät utförs ett planerat driftavbrott den 19 Juni. Detta påverkar internettjänster för företag i och medför begränsad/ingen tillgänglighet under tiden för avbrottet.

Avslutade

Avgrävd stadsnätskabel Klaravägen

Uppdatering: Avgrävningen drabbar fem hushåll på Klaravägen. Arbetet pågår och beräknas vara klart under fredagen. 

***************

En fiberkabel har grävts av på Klaravägen i Bråten. Just nu har vi personal på plats som undersöker omfattningen av skadan. Vi återkommer med mer information så snart som möjligt.

Planerat Elavbrott Planerat Elavbrott Stockforsen - Mossberga - Hållsjön. 10.00 - 12.00 Service av sprinkleranläggningar Under onsdag 24/5 och torsdag 25/5 kommer man att utföra service av sprinkleranläggningar på Boforsområdet. Detta kan innebära att det blir missfärgat vatten i närområdet. Upplever man detta kan man spola i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Avbrott på Kyrkotorpsgatan, Hotellgatan och Bergsmansgatan

Måndagen den 22 maj klockan 8.00-16.00 utförs underhållsarbeten som påverkar fjärrvärmeleveransen i området Kyrkotorpsgatan, Hotellgatan och Bergsmansgatan. Värme och varmvatten påverkas under denna tid.

Driftstörning Vi behöver reparera en avgrävd vattenledning söder om infarten till Moelvens sågverk. Endast sågverket blir helt utan vatten, men det finns risk för missfärgat vatten i närområdet. Upplever man detta är det bra att spola i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning tankstation för biogas vid Mosserud

Tankstationen för biogas vid Mosserud har för närvarande driftstörningar.  Systemet för betalkort krånglar och kan orsaka att man nekas tankning när man slagit in den personliga koden. Vi rekomenderar att man tills vidare tankar på anläggningen i Rosendal, tills problemet är löst.

Planerat driftavbrott på stadsnätet i södra Karlskoga Kapacitetsåtgärder ska utföras på stadsnätet vilket kan medföra driftavbrott i området Skrantahöjden, Skranta, Baggängen, Häsängen. Under tiden för arbetet är det begränsad/ingen tillgänglighet till stadsnätet. När: 2023-05-11 kl 05:00-06:00 Sprinklerservice på Boforsområdet På måndag den 8/5 kommer det utföras service av sprinkleranläggningar på Boforsområdet. Detta innebär att det finns risk för missfärgat vatten i närområdet. Upplever man detta är det bra att spola i kranarna en stund så hjälper det till att spola ur ledningsnätet och missfärgningarna försvinner inom kort. Driftstörning Elavbrott i Karlbergsområdet felsökning pågår. Vi erbjuder inte spolning av ledningar via telefonsamtal

Kunder hör av sig till oss och frågar om ett företag som ringer runt i Karlskoga och erbjuder sig att spola ledningar inne i fastigheten mot en kostnad. Vi vill därför informera om att erbjudandet inte kommer från oss. 

Vattenläcka i Landavägen Vi har en vattenläcka i Landavägen, som gör att ett antal fastigheter är utan vatten. Arbetet beräknas vara klart under dagen, en vattentank med dricksvatten finns utställd vid Landavägen 27. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området, upplever man detta kan man spola i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning Vattenläcka Landavägen 20-39. Vattentank finns utställd. Läckan åtgärdas under dagen 28 apr och om missfärgat vatten uppstår så låt vattnet rinna i kranarna en stund. Driftstörning Alla kunder skall ha strömmen åter. Vattenläcka Skrågatan På grund av en vattenläcka i Skrågatan kommer vissa fastigheter bli utan vatten under dagen medan reparationsarbete pågår. Det finns risk för missfärgat vatten i området, om man upplever detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Vattenläcka Skrågatan På grund av en vattenläcka i Skrågatan kommer vissa fastigheter bli utan vatten under dagen medan reparationsarbete pågår. Det finns risk för missfärgat vatten i området, om man upplever detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. En tank med färskvatten kommer att ställas ut så man kan hämta vatten vid behov. Driftstörning Vi har fått fiber avgrävd vilket påverkar internet, VLAN och svartfibertjänster i Björkbornsområdet. Tekniker jobbar på att lösa problemet. Planerat avbrott i centrum 13 april
Underhållsarbete av fjärrvärmenätet gör att fjärrvärmen behöver stängas av torsdag 13 april i området kring torget, Kulan och Kungsvägen. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 8-20.
 
Vid akuta problem når du oss på journumret 0586-750 200. 
Starta om appen vid problem

Om du upplever problem i appen rekommenderas att logga ut och sedan logga in igen (detta görs under Profil). Se också efter att du har tagit hem den senast tillgängliga versionen av appen.

Del av Boängsvägen avstängd för fjärrvärmearbeten

Vi gräver för fjärrvärmeledningar utmed Boängsvägen. Arbetet beräknas pågå 27 mars - 9 maj. Under den tiden är delar av Boängsvägen avstängd, från hembygdsgården till de nya bostäderna, och trafiken leds om via Västra Boängsvägen.