Start

Driftinformation

Pågående

Missfärgat vatten i Löten

Som en följd av pågående provstängning av en huvudvattenledning har många hushåll i området kring Löten missfärgat vatten. Vattnet är ofarligt men en tank med dricksvatten ställs ut på parkeringen vid gamla Konsumbutiken i Löten.

Översyn av gatubelysningen

Under september och oktober pågår översyn av hela gatubelysningsanläggningen, vi åtgärdar då alla mörka armaturer. Översynen innebär att belysningen är tänd dagtid i de områden där arbetet pågår. 

Planerade

Planerat driftavbrott 2019-11-20 Pga kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder sker ev driftavbrott/störningar i området Östra centrum, Bohult, Karls Åby. Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet. När: 2019-11-20 kl 04:00-06:00 Planerat driftavbrott 2019-11-13 Pga kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder sker ev driftavbrott/störningar i området Löten, Norra Karlberg (Norr om Flygsfältsvägen). Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet. När: 2019-11-13 kl 04:00-06:00

Avslutade

Provstängning av vattenledning Den 14 oktober klockan 08.00 provstänger vi en huvudvattenledning inför ett större ledningsarbete under nästa år.Då ska en ny huvudmatarledning byggas mellan Gälleråsens vattenverk och Karlskoga tätort. Inför arbetet måste vi provstänga den befintliga ledningen för att säkerställa att alla Karlskogabor får vatten via den andra huvudmatarledningen. I samband med provstängningen är dina observationer viktiga! Vi ber att du hör av dig till vår kundtjänst via meddelande,eller telefon 0586-750 100 om du märker någon förändring.Vi behöver veta vilken adress det gäller och på vilket sätt du märker av stängningen – är det är minskat tryck i kranen, missfärgat vatten eller kommer det kanske inget vatten alls. Förhoppningsvis ska ingen märka av provstängningen men om så sker är det viktigt att vi får information om detta. På så sätt kan vi vidta åtgärder så att det inte händer när arbetet startar nästa år. Planerat driftavbrott 2019-10-09 Pga kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder sker ev driftavbrott/störningar i området Ekeby, Kilsta Indrustriområde, Odlingen, Södra Karlberg (söder om Flygfältsvägen), samt del av Häsängen. Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet. När: 2019-10-09 kl 04:00-06:00