Driftinformation

Pågående

Pantautomaten på Mosserud ur funktion

Just nu är pantautomaten på Mosserud ur funktion. Vi väntar på service och hoppas att den snart ska vara igång igen.

Grävning för fiber på Körvägen, Valåsen

Måndagen den 13 november börjar vi gräva för fiber på Körvägen. Samtidigt sker byte av gatubelysning. Under tiden för arbetet gäller stoppförbud på gatan. Arbetet beräknas pågå till den sista november. 

Förläggning av elkabel vid Flottnäset

Vi förlägger en ny elkabel i mark från fördelningsstationen norr om Stackfallsvägen till Moelvens anläggning i Valåsen. Arbetet görs för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga. Vi samförlägger även fiberdukt för Karlskogas stadsnät. Under tiden för arbetet kan lokala strömavbrott förekomma, det kan också vara begränsad framkomlighet för trafiken i området. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 44-51.

Avslutade

Försenad avfallshämtning Utterbäck, Fältet och Rådehult

På grund av sjukdom samt problem med en avfallsbil hinner vi dessvärre inte tömma sopkärlen hos alla kunder som har ordinarie hämtningsdag idag måndag. I områdena Utterbäck, Fältet och Rådehult kommer vi istället att tömma i morgon tisdag.

Dygnsvärden för elen saknas i appen

Just nu kan vi inte visa dygnsvärden för elen i appen. Värden för helgen 18-19 november saknas. Felsökning pågår och vi hoppas att det snart ska fungera igen.

Driftstörning Felsökning Tavlan,Torpskog,Granberga,Mossberga,Kedjeåsen,Silverhyttan saknar ström. Dygnsvärden i appen saknas

Just nu kan vi inte visa dygnsvärden för elen i appen. Felsökning pågår och vi hoppas att det snart ska fungera igen.

Driftstörning VA i området Våtsjötorp/Villingsberg Vi behöver utföra ett arbete på vattenledningen som förser området Våtsjötorp/ Villingsberg med vatten. Därav kommer boende i dessa områden att bli utan vatten idag från klockan 15,00 och arbetet beräknas vara klart ca klockan 17,00. Vi släpper på vattnet igen så snart allt är klart. Det finns risk för missfärgat vatten i området efter arbetet, upplever man detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Planerat driftavbrott stadsnät 23 oktober

På grund av underhållsarbete kan driftavbrott eller störningar ske i området Aggerud, delar av Baggängen och Storängen. Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet under tiden för avbrottet.

När: 2023-10-23 kl 02:00-06:00

Begränsad tillgång till vatten i Bråten – Granbergsdal

Vi utför ledningsarbeten i Bråtenområdet och kommer onsdagen den 18 oktober klockan 22.00 att stänga av dricksvattnet för att göra en omkoppling. Detta kan innebära tryckförändringar i nätet och vissa fastigheter kan bli utan vatten en kort period. Missfärgningar av vattnet kan också uppstå, detta ser oaptitligt ut men är ofarligt. Spola en stund i kranen tills vattnet klarnar.

Tappa gärna upp vatten i flaskor/dunkar innan avstängningen för matlagning och toalettbesök. Vattnet kommer att slås på igen så fort omkopplingen är klar, arbetet beräknas ta tre timmar.

Vattentankar för påfyllning av dunkar och flaskor kommer att stå uppställda vid Coop Bråten och vid Granbergsdals skola.

Beredskapstelefon kvällstid: 0586-750200 knappval 2.

Planerat driftavbrott på stadsnätet 16 oktober

På grund av underhållsarbete kan störningar ske i områdena Stråningstorp, Gottebol, Linnebäck, Stonehill, Stråbergsmyren, Östervik, Skrantafallet, Ekeby, Kilsta Industriområde, Odlingen, Södra Karlberg (söder om Flygfältsvägen), samt del av Häsängen. Detta kan medföra begränsad/ingen tillgänglighet, under tiden för avbrottet.

När: 2019-10-16 kl 02:00-06:00

Driftstörning Västralinjen Alla kunder skall ha strömmen åter. Driftstörning Bjurtjärnslinjen Bjurtjärns gård. Bjurtjärnstorp. Björkeberg. Reparation pågår Driftstörning/Vattenavstängning På grund av en vattenläcka i Stolpetorpsvägen kommer vissa fastigheter i Båten och Granbergsdal bli utan vatten under kvällen medan reparationsarbete pågår. Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid om ni behöver till matlagning, kaffekok, toalettbesök eller liknande. Det finns risk för missfärgat vatten i området, om man upplever detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Arbete med vattenledning Vi behöver utföra arbeten på vattenledningen som idag förser områdena Östra och Västra Lonntorp, Lunnedet samt Vibäck med vatten. Detta kommer att göras tisdagen den 3 oktober och medför då att du som bor i dessa områden och är påkopplad på det kommunala vatten- och avloppsnätet blir utan vatten från ca kl 9,45 den dagen. Arbetet kommer att färdigställas under dagen och vi släpper på vattentillförseln igen så snart allt är klart. Tänk på att innan avstängningen tappa upp vatten för behov under dagen. Efter att arbetet är slutfört finns det risk för missfärgat vatten i området, upplever man detta kan man låta vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Vid eventuella frågor gällande arbetet, kontakta Dado Custovic, 0586-750 153. Planerat driftavbrott fjärrvärme

Tisdagen den 3 oktober stänger vi av fjärrvärmen till Storängens handelsområde för att utföra kopplingsarbeten på den nya fjärrvärmeledningen mellan Karlskoga och Degerfors. Berörda fastighetsägare meddelas med brev.

Förläggning av elkabel utmed Stackfallsvägen

Vi förlägger en ny elkabel i mark från fördelningsstationen norr om Stackfallsvägen till Moelvens anläggning i Valåsen. Arbetet görs för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga. Vi samförlägger även fiberdukt för Karlskogas stadsnät. Under tiden för arbetet kan lokala strömavbrott förekomma, det kan också vara begränsad framkomlighet för trafiken i området. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 40-44.

Fjärrvärmearbeten vid Storängens handelsområde

I samband med förläggning av ny fjärrvärmeledning mellan Karlskoga och Degerfors pågår grävarbeten vid Storängens handelsområde. Grävning sker utmed cykelbanan i riktning mot Degerfors. Det kommer även påverka biltrafiken vid sista rondellen mot Degerfors. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober. 

Förläggning av ny elkabel längs Brickegårdsvägen

Vi förlägger en ny elkabel i mark från fördelningsstationen norr om Stackfallsvägen till Moelvens anläggning i Valåsen. Arbetet görs för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga. Vi samförlägger även fiberdukt för Karlskogas stadsnät. Under tiden för arbetet kan lokala strömavbrott förekomma, det kan också vara begränsad framkomlighet för trafiken i området. Arbetet förväntas pågå mellan vecka 32 – 40.