Större nyanslutningar till elnätet

Nyanslutningar för solcellsparker, vindkraft, snabbladdare eller annan större anläggning

Observera: På grund av kapacitetsskäl kan vi för närvarande kan vi inte ta emot några förfrågningar på sol- eller vindanläggningar större än 1 MW.

Just nu pågår en stor energiomställning i Sverige. Det innebär att vi går från fossil energi till förnyelsebar energi som sol, vind och vatten. För att få ett hållbart samhälle i framtiden vill vi använda grön el till både industri, transporter och privata fordon. Vi på Karlskoga Energi & Miljö vill självklart underlätta och hjälpa till i denna omställning så gott vi kan. 

En ny solcellspark, vindkraft eller liknande har ofta ett stort behov av effekt vilket kan vara en utmaning för vårt elnät på flera sätt. Det tar oftast lång tid och för att hantera detta på bästa sätt följer vi en anslutningsprocess.

Hur ser anslutningsprocessen ut?

Processen att göra en större nyanslutning kan ta allt från två månader upp till tre år. Det beror på om vi har kapacitet i nätet och hur mycket vi behöver utöka vårt nät men även abonnerad effekt från överliggande nät.

  • Anslutningsprocessen inleds med att vi gör en preliminär bedömning på kostnad samt hur lång tid det kommer att ta att leverera den anslutning ni efterfrågar. Denna bedömning tar normalt upp till 20 arbetsdagar men beroende på hur många förfrågningar vi har i kö kan det ibland dröja ytterligare. 

  • Efter att ni accepterat den preliminära bedömningen tecknas ett projekteringsavtal. Projekteringsavtalet innebär att vi genomför den tekniska utredningen samt återkopplar till er med kostnad och tidplan för detta. Projekteringsavtalet är förenat med en mindre kostnad som sedan räknas av om vi tecknar ett anslutningsavtal.

  • När sedan den tekniska utredningen är genomförd har vi en uppskattad anslutningskostnad och en preliminär tidplan. Då tecknar vi ett anslutningsavtal.

  • På grund av storleken på investeringar i dessa projekt arbetar vi med förskottsbetalningar för att kunna hantera projekten. Detta kommer att framgå i anslutningsavtalet
  • Efter undertecknat anslutningsavtal inleds projektering och byggnation.

Formulär

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi att du fyller i detta formulär:

Länk till formulär för större nyanslutning 

När du skickat in formuläret kommer vi att återkoppla till dig snarast med en uppskattning på när du kan förvänta dig en preliminär bedömning från oss.