Kapa pristopparna med ett förvaltat elavtal

Karlskoga Klok är ett elavtal som passar dig som inte kan eller vill vara så aktiv själv, men ändå vill kunna ta del av elmarknadens prisnedgångar. Du får en form av trögrörligt elpris som är mer stabilt än ett traditionellt rörligt avtal.

Vi bevakar ständigt elbörsens svängningar och när du har vårt förvaltade elavtal ser vi till att säkra din el när priset är som lägst. Resultatet blir en tryggare form av rörligt elpris där de högsta topparna och de djupaste dalarna kapas.

Det fungerar i korthet så här:

Den mängd el du beräknas behöva i framtiden köps in succesivt i förväg, när priset är lågt, och säkras i en portfölj. Eftersom de kraftigaste prissvängningarna då kan kapas blir ditt pris mer stabilt än ett traditionellt rörligt elpris.

Resultatet blir ett långsiktigt bra elpris - det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men på samma sätt slipper du de högsta pristopparna när elpriset på marknaden stiger.

Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Via denna länk kan du jämföra prishistorik för Karlskoga Klok och traditionellt rörligt elpris

Schematisk bild över Fast elpris, Rörligt elpris och Karlskoga Klok 

Schematisk bild över hur priskurvan kan skilja sig åt mellan olika avtalsformer.

 

Avtalsformen är ursprungligen skapad för stora företag och industrier som konsumerar mycket el. Vi erbjuder avtalsformen även till privatpersoner.

Karlskoga Klok är ett elavtal som gäller tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Om du flyttar avslutas avtalet.