Förvaltat elavtal ger ett trögrörligt pris

Karlskoga Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vi säkrar upp priset på en viss mängd el flera månader i förväg. Vi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. 

Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Via denna länk kan du jämföra prishistorik för Karlskoga Klok och traditionellt rörligt elpris

Schematisk bild över Fast elpris, Rörligt elpris och Karlskoga Klok 

Schematisk bild över hur priskurvan kan skilja sig åt mellan olika avtalsformer.

 

Avtalsformen är ursprungligen skapad för stora företag och industrier som konsumerar mycket el. Vi erbjuder avtalsformen även till privatpersoner.

Karlskoga Klok är ett elavtal som gäller tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Om du flyttar avslutas avtalet.