Förvaltat elavtal ger ett trögrörligt pris

Just nu erbjuder vi inte Karlskoga Klok till dig som vill teckna nytt elavtal, vi erbjuder endast rörligt elavtal. Om du redan har Karlskoga Klok löper det självklart vidare.

Varför går det inte att teckna Karlskoga Klok nu?

Den senaste tidens oroliga elmarknad har lett till att väldigt många kunder har valt att teckna Karlskoga Klok. Det är ett så kallat förvaltat elavtal vilket innebär att vi säkrar upp priset på en viss mängd el flera månader i förväg. Den oförutsett stora tillströmningen av kunder har gjort att vi fått säkra upp mycket större volymer än planerat vid en senare tidpunkt och till en högre kostnad, vilket kan påverka priset negativt. Därför har vi valt att pausa nyförsäljningen. Nuvarande kunder påverkas inte.

Det här är Karlskoga Klok

Karlskoga Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vi säkrar upp priset på en viss mängd el flera månader i förväg. Vi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. Sett över flera års tid är förvaltat elpris ett bra alternativ och ger oftast lägre elpris än ett traditionellt rörligt avtal.

Eftersom elen köps in i förväg kan du alltid höra av dig för en prognos på hur ditt elpris beräknas se ut framöver.

Via denna länk kan du jämföra prishistorik för Karlskoga Klok och traditionellt rörligt elpris

Schematisk bild över Fast elpris, Rörligt elpris och Karlskoga Klok 

Schematisk bild över hur priskurvan kan skilja sig åt mellan olika avtalsformer.

 

Avtalsformen är ursprungligen skapad för stora företag och industrier som konsumerar mycket el. Vi erbjuder avtalsformen även till privatpersoner.

Karlskoga Klok är ett elavtal som gäller tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Om du flyttar avslutas avtalet.