Tillfällig anslutning

Vi ansvarar för inkoppling av tillfällig ström och montage av elmätare i fördelningscentralen. Vid behov av en tillfällig anslutning kan vi däremot inte erbjuda hyra av fördelningscentral.

För hyra av fördelningscentral hänvisar vi till lämplig uthyrningsfirma. 

Anmälan om tillfällig anläggning ska göras av en auktoriserad installatör. Detta görs via webbsidan www.foranmalan.nu.