Tillfällig anslutning

Vid behov av en tillfällig anslutning kan vi inte erbjuda hyra av fördelningscentral. Vi ansvarar dock för inkoppling av tillfällig ström och montage av elmätare i fördelningscentralen.

För hyra av fördelningscentral hänvisar vi till lämplig uthyrningsfirma. 

Anmälan om tillfällig anläggning ska göras av en auktoriserad installatör. Detta görs via webbsidan www.foranmalan.nu.