Vilande abonnemang

Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang.

Ett vilande abonnemang måste löpa i minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift (för närvarande 1000 kronor inklusive moms) tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa.

Önskat datum för frånkoppling