Nyanslutning steg för steg

Vi hjälper gärna till att ansluta dig till elnätet. För att anslutningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns det ett par steg att följa både för dig som är företagare och för dig som är privatkund.

Här är en guide som består av sex steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. Guiden gäller även för dig som vill utöka en befintlig anläggning, ansluta solceller eller en laddlösning till ett befintligt abonnemang. 

1. Kontakta behörig elinstallatör 

Det första du behöver göra är att kontakta en behörig elinstallatör som ska projektera och utföra arbetet. Installtören blir ditt bollplank för att diskutera förutsättningar för projektet, som exempelvis geografisk anslutningsplats, önskad effekt eller storlek på huvudsäkring och önskad tidpunkt för anslutning.

Det är din elinstallatör som sedan har kontakten med oss. 

Tips på behöriga elinstallatörer hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida. 
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/ (extern länk, öppnas i nytt fönster)

2. Installatören skickar in en föranmälan

Installatören skickar sedan en föranmälan till oss om vad du vill ansluta till elnätet. Det är viktigt att detaljerna för projektet är klara och finns med i föranmälan. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, som är ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp. 

3. Offert från oss

När vi har fått anmälan från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt önskemålen. Därefter skickar vi en offert med kostnaderna för anslutningen till dig. Priset för anslutningen varierar bland annat beroende på vilken typ av anslutning du har valt.    

Här hittar du prislistan för ny anslutning 

4. Installationsmedgivande 

När du har fått offerten och valt att godkänna den lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning och villkor för anslutning. Efter det kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.  

Observera att om du vill göra ändringar efter installationsmedgivandet räknas det som ett nytt ärende och processen börjar om. 

4. Rör för serviskabel

Innan det är dags för oss att ansluta din fastighet till elnätet behöver du, eller  den entreprenör du anlitat, installera ett rör i marken för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomt. Röret ska vara försett med dragtråd. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till. Det är vi som informerar om vilken punkt i tomtgräns som är aktuell för tomröret, detta för att anslutning mot nätet skall möjliggöras.   

5. Färdiganmälan

När din elinstallatör är klar med sitt arbete anmäler installatören det till oss genom en så kallad färdiganmälan. 

6. Anslutning av kabel och montage av elmätare

När vi fått besked om att installationen är klar från din elinstallatör ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar faktureras du för en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss.