Prislista Mosseruds återvinningsanläggning

Prislistan gäller från 2024-01-01.

Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent. Beloppen är avrundade.

Varuslag Avgift kr/ton
exkl moms inkl moms
Osorterat avfall 2 131 2 664
Brännbart 973 1 216
Brännbart grovavfall 1 169 1 462
Gips 1 429 1786
Metall 82 103
Rent trä 146 183
Behandlat trä 229 286
Impregnerat trä 2 264 2 830
Rivningsvirke 535 669
Park- och trädgårdsavfall 249 312
Ris 96 120
Gödsel 0 0
Stubbar 1 369 1 712
Tegel och grus 0 0
Jordmassor 25 31
Övriga ler- och schaktmassor 96 120
Ren betong 30x10 cm 238 297
Betong 535 669
Asfalt 37 46
Konstruktionsmaterial 564 705
Asbest 2 079 2 598
Farligt avfall - Kontakta återvinningsanläggningen för priser, telefon 0586-750 199


Egen transport med personbil, personbil + släp eller mindre pick-up

Specifikation Avgift kr/tillfälle
exkl moms inkl moms
Privatpersoner och företag kan lämna avfall som transporteras i personbil, personbil med släpkärra eller i mindre pick-up. Privatpersoner betalar ingen avgift. Företag betalar en avgift per tillfälle. Med företag avses företag, organisationer, myndigheter, kommuner och övriga verksamheter.    
Avfallet avlämnas sorterat 75 94