Vi stödjer NyföretagarCentrum

Har du en idé som du tror på?

Vi vill att Karlskoga ska vara en ort där det är lätt att etablera företag! Därför är vi samarbetspartner till NyföretagarCentrum Möckelnregionen. Dom erbjuder kostnadsfri rådgivning om allt från affärsidé, budget och marknadsföring. Dessutom arrangeras löpande utbildningar, nätverksträffar och informationsmöten.

Läs mer om NyföretagarCentrum.