Mosseruds återvinningscentral

Öppettider

Måndag - fredag 07.00-18.00
Lördag - söndag 09.00-14.00

Röda helgdagar samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton stängt.

Släng inte packade sopsäckar - sortera allt synligt

För att minska mängden avfall som hamnar i fel fraktion är det viktigt att du inte slänger hela sopsäckar med dolt innehåll. Läs mer via denna länk.

Detta kan du lämna

På återvinningscentralen har du som privatperson möjlighet att lämna ditt sorterade grovavfall gratis. Vi tar emot förpackningar, metall, däck, gips, trä, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera.

Läs mer om de olika fraktionerna och hur du sorterar via denna länk.

Det finns en Pantamera Express-automat där du kan hälla all pant i ett och samma fack. Läs mer om pantautomaten via denna länk.

Dessutom finns en återbrukshörna där prylar och material kan lämnas och få ett nytt liv istället för att kastas, exempelvis kläder, tyg, möbler, byggmaterial, inredning, porslin, glas, böcker, leksaker, med mera.

Sommartid finns också TaGe-hyllan där du kan ta eller ge krukor och vaser.

Kontakta oss på Mosserud

Har du några frågor, ring oss gärna på telefon 0586-750 199.

Hitta hit

Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från rondellen ligger Mosseruds avfallsanläggning.

Koordinater: 59.3247, 14.4429
Länk till karta

Kameraövervakning på Mosseruds Industriområde

Karlskoga Energi & Miljö AB bedriver kamerabevakning på Mosseruds industriområde. Ändamålet med kamerabevakning är att i tid upptäcka bränder i avfallshögar/containrar, upptäcka stöld, inbrott, skadegörelse samt som säkerhet både för personal och kunder. Vi använder inte personuppgifterna till något annat ändamål.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning, där det berättigade intresset består i att stävja brott och tillgodose allmän säkerhet för alla som vistas på området.

Kamerabevakning sker dygnet runt på våra anläggningar. Inspelat kameramaterial sparas i 5 dygn. Ljudupptagning sker inte. Uppgifter överförs ej till tredje land eller ligger grund för automatiserat beslutsfattande.

Personuppgiftsansvarig är Karlskoga Energi & Miljö AB och personuppgifterna delas endast med polis eller försäkringsbolag vid fall av incident på området.

Har du blivit registrerad av en kamera och anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Frågor och kontakt

Har du frågor om vår kamerabevakning är du välkommen att kontakta oss på telefon 0586-750 199.

Vid frågor om eller om du vill göra dina rättigheter gällande (så som t.ex. rätten till tillgång, läs mer på IMY:s hemsida De registrerades rättigheter | IMY) kontakta Karlskoga Energi & Miljös dataskyddsombud Jessica Carlsén via mail till dso@karlskogaenergi.se eller på telefon 0586-750 100.