Vatten & Avlopp

Fett- och oljeavskiljare eller en nyckel till vattenkiosken - här hittar du som företagare information om det och mer därtill som berör dig.

Varje dag producerar vi cirka 16 000 kubikmeter vatten som distribueras från Gälleråsens vattenverk till företag och privatkunder i Karlskoga, Linnebäck och Granbergsdal. Dricksvattnet håller en hög kvalitet och kontrolleras ständigt med återkommande provtagningar över hela nätet.

Via rutorna på denna sida kan du läsa mer om sådant som berör dig som företagare.