Solceller och mikroproduktion av solel

I Sverige finns det bra förutsättningar för solenergi och tekniken har blivit både billigare och bättre. Och med tanke på energiomställningen behöver vi fler elproducenter.

Solceller omvandlar solljus till förnybar el - ett utmärkt sätt att förse en fastighet med egenpoducerad energi. Solens energi ger egen klimatsmart el, en lägre elkostnad och du bidrar till ett hållbart energisystem.

Vi hjälper dig gärna så att du får en så bra produktion som möjlig.

Hur kommer jag igång med solceller?

När du har bestämt dig för att installera solceller behöver du säkerställa att elnätet klarar av att ta emot det överskott som dina solpaneler kommer att producera.

Karlskoga Elnät har anslutningsplikt men i vissa fall går det inte att ansluta ny produktion utan att förstärka elnätet. Detta kan skapa ledtider när många vill ansluta samtidigt. Din elinstallatör hjälper till med dessa frågor.

Följ den här guiden i sex steg för att komma igång med din solcellsanläggning.

Guide till nyanslutning - steg för steg

Vilka krav finns för en solcellsanläggning?

Det finns många krav som din solcellsanläggning måste uppfylla för att vi ska kunna ge ett installationsmedgivande och godkänna anslutningen till elnät. Anläggningen och installationen ska uppfylla kraven enligt Energimarknadsinspektionens, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Karlskoga Elnäts tekniska villkor för installation mikroproduktion.

Hur mycket kostar det att ansluta en solcellsanläggning?

Vi debiterar dig vanligtvis ingen kostnad för anslutningen av din solcellsanläggning om du har en huvudsäkring upp till 25 A. Din elinstallatör avgör om din elanläggning behöver säkras upp och sker det inom befintligt säkringsintervall görs det utan extra kostnad. Däremot tillkommer en kostnad om du till exempel behöver säkra upp till ett nytt intervall (över 25 A) eller genomföra andra förändringar på din elanläggning.

Priser och ersättningar

När dina solpaneler börjar producera el kommer denna el i första hand att användas för ditt privata bruk. Om du producerar mer el än du själv använder får du ersättning för detta. Den elhandlare du valt köper överskottselen. Om du har oss som elhandlare betalar vi enligt:
 

Ersättning för överskottsel bli enligt Nordpools månadsspotpris (förändras månadsvis):

Ersättning per kWh exklusive moms
(Prisområde SE3)
April 2024  56,31 öre/kWh

 
Ersättning för nätnytta

Du får även en ersättning för nätnyttan, dvs att vi som elnätsägare får minskade kostnader för överföring av el på grund av din närproduktion av el. Vi ersätter dig enligt:

Ersättning per kWh inklusive moms 3,40 öre/kWh

 För närvarande betalas dessa ersättningar ut månadsvis.