Våra tjänster

Fast förbindelse inom Karlskoga (VLAN)

Har företaget flera olika arbetsplatser i Karlskoga som ni vill koppla ihop till gemensamt intranät för att kunna utnyttja gemensamma resurser som servers, brandväggar, antivirus och skrivare är VLAN-tjänsten något för er. Du kan själv välja vilken hastighet du vill ha. Tjänsten finns upp till 1000 Mbit/s som är lika snabbt som ni kör inom ett kontor idag.

Vi kan även vi våra partners erbjuda er samma tjänst till andra städer och länder i världen.

IT-tjänster

Du kan även köpa olika typer av IT-tjänster via stadsnätet. Idag levererar Etab Data, Proett Data och Digital Information olika tjänster i stadsnätet. Det kan bland annat vara hyra av brandväggar, e-post, antivirus, backuper eller en komplett skötsel av företagets servers. Genom att driften sköts via stadsnätet spar ni både resekostnader och tid. Ni kan dessutom få hjälp snabbare!

För mer information: 
Etab Data www.etab.se
Proett Data www.proett.se
Office IT-Partner www.officeitpartner.se/karlstad
Ninetech www.ninetech.se

Telefoni

Tanken är att du som är uppkopplad på Karlskogas bredbandsnät framöver ska erbjudas flera olika tjänster som gör din bredbandsuppkoppling ännu mer värd. Du kan exempelvis spara pengar genom att ringa via stadsnätet.

Cellip Cellips telefonväxel, WebCentrex, är det enkla och flexibla sättet att få tillgång till alla funktioner ditt företag behöver; vanliga växelfunktioner, gruppnummer, telefonkö, videosamtal, faxtjänster och mobila kopplingar. För mer information: www.cellip.com/