Vad händer med skräp som kastas ner i gatubrunnarna?

Fimpar, snus och annat skräp som åker ner i gatubrunnarna passerar inte reningsverket - det åker rakt ut i våra vattendrag.

För att illustrera problemet lät vi under 2022 en gatumålning med 3D-effekt pryda gångstråket utanför biblioteket i Karlskoga. Under våren 2023 hade målningen blivit sliten och togs bort. 

Här kan du se en kort film om hur gatumålningen växte fram. 

 

 

Gatubrunnarna finns till för att leda bort dagvatten, det vill säga regnvatten och snö som smälter. Det som åker ner här passerar inte reningsverket utan sköljs ut i närmsta vattendrag. Bäckar, älvar, sjöar och hav. 

I Karlskoga rinner skräpet till slut ut i Möckeln där vi fiskar och badar - och där fiskar och fåglar lever sitt liv.

Kadmium är värst

Värst är tungmetallen kadmium från fimpar och snus, den är farlig både för miljön och hälsan. Hos oss människor stannar kadmium kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna som skadas. Det är även risk för benskörhet och cancer. Dessutom skadar ämnet mikroorganismer och vattenlevande arter, och kan tas upp av växternas rotsystem.

Papperskorg är lösningen

För att slippa alla dessa problem finns en enkel lösning - släng skräpet i en papperskorg istället för på gatan. Även om det inte hamnar i en gatubrunn direkt kan det spolas dit när det regnar.