För barn och ungdomar

Vi stödjer flera viktiga projekt för våra yngre invånare.

Karlskoga-andan

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och RF-SISU Värmland. Tillsammans med det lokala föreningslivet anordnas meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna. Följ gärna projektet på instagram där aktuella aktiviteter presenteras.

Exempel på aktiviteter är fotboll, dans, simundervisning, sommaraktiviteter och gymnastik.

I kärlekens tecken

Alla barn har rätt till ett sommarminne. Vi stöttar sommarlovsresan 2024 då ekonomiskt utsatta barnfamiljer reser till Skara sommarland.

Rising Stars

Karlskoga kulturskola arrangerar årligen en show i Nobelhallen där samtliga lågstadieklasser bjuds in att delta med sång och rörelse.

Natur- och miljöboken

Boken delas ut i skolan varje år till mellanstadieelever. Här får barnen kunskap om miljön och klimatförändringar. Läs mer på deras hemsida.

Trafiksäkerhetskampanjen Flexbert

Vi är med och bidrar till att reflexprodukter kan delas ut till barn i åldrarna 2-12 år. Kampanjens syfte är en ökad trafiksäkerhet med synliga barn efter vägarna. Läs mer på deras hemsida.

Giving people

Delar ut matkassar och anordnar aktiviteter på skolloven för barnfamiljer. Läs mer på deras hemsida.

Trafikkalendern

Sveriges största läromedel om barn och trafik som delas ut utan kostnad i skolor. Läs mer på deras hemsida.