Vatten & Avlopp

Priser

Prislistan gäller vanligt förekommande avgifter från 2019-01-01. Mervärdesskatt (moms) ingår med aktuell skattesats i samtliga priser.

VA-taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-13 §154.

Ett arkiv över tidigare års prislistor hittar du i den gråa rutan på denna sida.

Förbrukningsavgift

Specifikation Inklusive moms
Vatten och avlopp totalt/m³ 18,80
Vattenandel/m³ 6,60
Avloppsandel/m³ 12,20

Fast avgift per år och mätare

Mätarstorlek för villor och småhus med max två lägenheter  Inklusive moms
 20 mm 5 296
 25 mm  19 247
 40 mm 38 496
 50 mm  51 335

Övriga förekommande avgifter, till exempel uppsättning/nedtagning av mätare och nyanslutningsavgifter kan du läsa om nedan.

Taxa för VA-bolaget i Karlskoga AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer om taxan som gäller från 2019-01-01

Anslutningsavgifter

För att ansluta sig till Vatten och avlopp inom tätort gäller följande priser:

Vatten + Avlopp = 115 852 kr
Vatten + Avlopp + Dagvatten = 130 863 kr + 11,75 kr per kvadratmeter tomtyta. 

För mer information om anläggningsavgifter kontakta oss på telefon 0586-750 100.

Räkneexempel enligt 2019 års taxa

Tre serviser (vatten, spill och dag) 130 863 kr + avgift för tomtyta 11,75*tomtyta

Exempel fastighet på 1200 m² = 1200*11,75 = 14 100+moms = 17 625 kr

Totalt: 130 863 + 17 625 = 148 488 kr inkl moms

Två serviser, ej dagvatten, bebyggd fastighet 115 852 kr inklusive moms.