Priser

Prislistan gäller vanligt förekommande avgifter från 2023-01-01. Mervärdesskatt (moms) ingår med aktuell skattesats i samtliga priser.

VA-taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2022-11-15.

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)

Specifikation Inklusive moms
Vatten och avlopp totalt/m³ 21,30
Vattenandel/m³ 9,10
Avloppsandel/m³ 12,20

Fast avgift per år och mätare

Mätarstorlek för villor och småhus med max två lägenheter  Inklusive moms
 20 mm 7 517
 25 mm  27 318
 40 mm 54 637
 50 mm  72 857

Övriga förekommande avgifter, till exempel uppsättning/nedtagning av mätare och nyanslutningsavgifter kan du läsa om nedan.

Taxa för VA-bolaget i Karlskoga AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer om taxan som gäller från 2023-01-01 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Anslutningsavgifter 2023

För att ansluta sig till Vatten och avlopp inom tätort gäller följande priser:

Vatten + Avlopp = 137 438 kr
Vatten + Avlopp + Dagvatten = 156 250 kr + 16,25 kr per kvadratmeter tomtyta. 

För mer information om anläggningsavgifter kontakta oss på telefon 0586-750 100.

Räkneexempel enligt 2023 års taxa

Tre serviser (vatten, avlopp och dagvatten) 156 250 kr + avgift för tomtyta 16,25*tomtyta

Exempel fastighet på 1200 m² = 1200*16,25 = 19 500

Totalt: 156 250 + 19 500 = 175 750  kr inkl moms

Två serviser, ej dagvatten, bebyggd fastighet 137 438 kr inklusive moms.