Priser

Prislistan gäller vanligt förekommande avgifter från 2022-01-01. Mervärdesskatt (moms) ingår med aktuell skattesats i samtliga priser.

VA-taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-16.

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)

Specifikation Inklusive moms
Vatten och avlopp totalt/m³ 18,80
Vattenandel/m³ 6,60
Avloppsandel/m³ 12,20

Fast avgift per år och mätare

Mätarstorlek för villor och småhus med max två lägenheter  Inklusive moms
 20 mm 7 517
 25 mm  27 318
 40 mm 54 637
 50 mm  72 857

Övriga förekommande avgifter, till exempel uppsättning/nedtagning av mätare och nyanslutningsavgifter kan du läsa om nedan.

Taxa för VA-bolaget i Karlskoga AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer om taxan som gäller från 2022-01-01

Läs mer om taxan som gäller från 2021-01-01

Anslutningsavgifter 2022

För att ansluta sig till Vatten och avlopp inom tätort gäller följande priser:

Vatten + Avlopp = 131 250 kr
Vatten + Avlopp + Dagvatten = 148 750 kr + 12 kr per kvadratmeter tomtyta. 

För mer information om anläggningsavgifter kontakta oss på telefon 0586-750 100.

Räkneexempel enligt 2022 års taxa

Tre serviser (vatten, spill och dag) 130 863 kr + avgift för tomtyta 11,75*tomtyta

Exempel fastighet på 1200 m² = 1200*12 = 14 400+moms = 18 000 kr

Totalt: 148 750 + 18 000 = 166 750 kr inkl moms

Två serviser, ej dagvatten, bebyggd fastighet 131 250 kr inklusive moms.