Trädfällning nära elledning

Ska du fälla träd på din fastighet nära en elledning? Då vill vi att du kontaktar oss.

Vi kommer kostnadsfritt ut och tittar hur det ser ut kring elledningen och om det är risk att trädet faller på den kan vi hjälpa till att bevaka så att ledningen inte skadas.

Faller trädet mot ledningen orsakar det lätt strömavbrott. Det är dessutom mycket farligt att komma i kontakt med ledningen.

Fäller du ett träd utan att ha kontaktat oss först och det faller på elledningen kan du bli skyldig att ersätta oss för reparationskostnaderna. Därför är det alltid bättre att kontakta oss innan.

Kontakta vårt kundcenter på dagtid eller ring journumret 0586-750 200 utanför kontorstid om ärendet är akut.