Fjärrvärmepriser

Våra priser baseras bland annat på kostnader för drift och underhåll, investeringar och personal.

Prisutvecklingen hos oss är stabil, vilket syns när man jämför med tidigare års prislistor som finns i arkivet på denna sida. 

Villa

Kostnaden för en nyanslutning är 72 000 kronor inklusive moms.
Villataxan består sedan av ett fast pris och ett energipris.

Villa 69,40 3 800,00
Specifikation Energipris öre/kWh
inklusive moms
Fast pris kr/år
inklusive moms

Mervärdesskatten, moms, är för närvarande 25 procent. Om mervärdesskatten förändras under löpande år justeras avgifterna i motsvarande mån.

Prisexempel

Här följer några prisexempel. De bygger på olika årsförbrukningar och är inklusive moms.

Årlig förbrukning kWh Total kostnad/år Varav fast del Varav rörlig del
25 000 kWh 21 150 kr 3 800 kr 17 350 kr
10 000 kWh 10 740 kr 3 800 kr 6 940 kr
15 000 kWh 14 210 kr 3 800 kr 10 410 kr
20 000 kWh 17 680 kr 3 800 kr 13 880 kr

 

Ladda ner prislistan (pdf 465 kB, öppnas i nytt fönster)