Hämtning av matavfall

Nya lagkrav gäller från den 1 januari 2024 för insamling av matavfall hos företag och verksamheter.

De nya kraven är ett EU-initiativ som nu är en del av svensk lagstiftning från årsskiftet. Det innebär att alla verksamheter måste sortera ut sitt matavfall och slänga det separerat från övrigt avfall på samma sätt som privatpersoner. 

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats (extern sida, öppnas i nytt fönster)

Beställ hämtning

Kontakta vårt Kundcenter för att beställa hämtning av matavfall. Du når oss på telefon 0586-750 100 eller via mail

Kostnad

Ett matavfallskärl på 240 liter som töms en gång per vecka kostar 3055 kronor inklusive moms enligt 2024 års prislista. Du kan se fler alternativ i avfallstaxan.

Via denna länk kan du se hela avfallstaxan (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)