Steg för steg

Så här går en stadsnätsinstallation till.

1. Intresseanmälan/Beställning

Om du har fått en intresseförfrågan hemskickad från oss så följer du intruktionerna som finns angivna där. I annat fall anmäler du ditt intresse här. 

2. Byggbesked & Tidsplan

När vi vet hur många hushåll i ditt område som vill ansluta sig så kan vi ta beslut om huruvida byggnationen kommer att bli av just nu. Om byggbeskedet blir positivt får du information om tidsplanen. Ibland tar det tid innan vi kan ge besked och det beror på att en utbyggnad av fibernätet innehåller många moment, där flera olika samarbetspartners är inblandade, vilket kräver mycket planering.

3. Tomtförberedelse

För att vi ska veta var vid tomtgräns du vill att fiberkabeln ska gå in på tomten, från fibernätet på gatan, ska du markera denna punkt med en flagga som du får av oss.

Om du har valt att låta oss utföra grävningen på tomten ska du även markera den punkt vid fasaden där du vill att håltagning ska ske (alternativt om du redan har hål där).

Du behöver även markera vilken väg du vill att vi ska gå på din tomt om vi inte kan gå raka vägen mellan flaggorna. Markera då med egna pinnar. Du måste även markera om du har egna kablar i marken så att vi tydligt kan se var de ligger (om du till exempel har robotgräsklippare).

Om du väljer att gräva själv så ska det göras 30 cm djupt (dukten är cirka 15 mm bred).

4. Grävning

När vi gräver ner kabeln på din tomt försöker vi alltid göra så liten åverkan som möjligt. Vi gräver helst i grönytor och undviker plattor och stenlagda ytor. När arbetet är klart fyller vi igen diket och jämnar till. Ytskikt såsom gräs och plattor behöver du själv återställa. Vi sår inte nytt gräs. Du behöver inte vara hemma när vi arbetar på din tomt, om du inte själv vill så klart.

5. Håltagning

Inför håltagningen kontaktar vi dig och bokar en tid för tillträde till huset. Ett hål borras i ytterväggen enligt din anvisning, i entre- eller källarplan.

Om du vill hantera håltagningen själv ska det göras i 45 graders vinkel, med 16 mm borr, utfört i en vinkel som gör att vatten inte kan ta sig in. (Håltagning ingår dock).

6. Inomhusarbete

Nu är det bra om du är hemma så därför bokar vi alltid en tid i förväg med dig. Vi monterar i samråd med dig ett fiberuttag (en så kallad fiberkonverter) på insidan av ytterväggen.

I priset ingår att vi drar fibern genom husväggen och max 2 meter in i bostaden.

7. Aktivering

När utrustningen är på plats i ditt hem återstår ett par steg i arbetet innan din anslutning kan bli aktiverad. Du får information från oss när din anslutning är klar att använda.

8. Beställa tjänst

När din anslutning är klar kan du välja tjänsteleverantör och beställa de tjänster du önskar.
Här kan du se utbudet och beställa.